top of page

Zanícené akné a jizvičky - jak se zbavit zanícených boláčků a předcházet tvorbě jizviček

Aktualizováno: 11. 3.

Podle vědeckých studií je světová výskytovost akné 9,4 % a toto kožní onemocnění postihuje ~85 % mladých lidí ve věku 12–25 let. Nedávné vědecké výzkumy také ukázaly nárůst akné u dospělých, zejména u dospělých žen. Dále dle klinických výzkumů jizvičky po pupíncích se mohou do určité míry vyskytnout u 90-95 % lidí s akné. Výskyt akné a jizviček je tedy velmi častý. Bohužel ale léčba akné je velmi často neefektivní a přerušena kvůli podráždění pleti použitými léčebnými přípravky a následně u těchto jedinců dochází ke zjizvení pleti. Proto vám přinášíme tento článek, kde se dozvíte základní informace o jizvičkách, jak jim předcházet a také šetrný účinný regenerační plán, který vám zajistí čistou pleť bez akné a tvorby dalších akné jizviček. Než vám ho však představíme, je nejprve nutné vysvětlit ve stručnosti, co způsobuje zanícené boláčky a následně akné jizvičky. 


Obrázek ženy s jizvičkami po akné pupíncích.
Obrázek ženy s jizvičkami po akné pupíncích.

Akné jizvičky - dělení - velmi stručně

Existují dva základní typy akné jizev v závislosti na tom, zda dochází ke ztrátě nebo k nadprodukci kolagenu:

 1. Atrofické jizvy – ztráta kolagenu

 2. Hypertrofické jizvy – nadprodukce kolagenu


Šedesát až devadesát procent lidí s jizvami po akné má atrofické jizvy ve srovnání s menšinou, která vykazuje hypertrofické jizvy. Z tohoto důvodu budou dále v tomto článku rozebírány pouze atrofické akné jizvičky.


Obrázek muže s atrofickými akné jizvičkami.
Obrázek muže s atrofickými akné jizvičkami.

Obrázek ženy s hypertrofickými akné jizvičkami.
Obrázek ženy s hypertrofickými akné jizvičkami.

Co způsobuje tvorbu zanícených boláčků a akné jizviček

Jak už název napovídá, může za to kožní zánět.


Zánětlivé molekuly a jejich hladiny u lidí s atrofickými akné jizvičkami - podporující vědecký důkazy - velmi stručně

U citlivých jedinců na atrofické akné zjizvení byly prokázány v klinických studiích významně vyšší hladiny prozánětlivých látek v místě zanícených akné pupínků. Tyto pozměněné podmínky poté vedly v průběhu hojení pupínků k výrazné destrukci elastických a kolagenních vláken v místě zanícených akné boláčků a následné tvorby atrofických akné jizviček.


Poznámka pod čarou:

Použité vědecké studie: 1. Carlavan I. a et al., British Journal of Dermatology (2018) 179, pp906–917; 2. Moon J. a et al., British Journal of Dermatology (2019) 181, pp1226–1237.


Obrázek řekne vždy více:


Tvorba atrofické jizvy.
Obrázek 1 - Jak vznikají atrofické akné jizvičky u citlivých lidí na zjizvení. V průběhu hojení zaníceného akné pupínku dochází k zvýšené tvorbě zánětlivých látek v daném místě. Tyto zvýšené hladiny zánětlivých složek následně ničí kolagenní a elastická vlákna, což se poté projeví jako atrofická jizvička.

Jaký je hlavní spouštěč kožního zánětu u akné

Hlavní zdroj kožního zánětu u lidí s akné jsou kožní bakterie C. acnes.


Poznámka pod čarou:

Použitá vědecká studie: Cong T.-X.. a et al.,Arch Dermatol Res. 2019 Jul;311(5):337-349. doi: 10.1007/s00403-019-01908-x. Epub 2019 Mar 11.


Obrázek řekne vždy více:


Kožní bakterie C. acnes tvoří zánětlivé akné.
Obrázek 2 - Kožní bakterie C. acnes jsou považovány za hlavní spouštěč tvorby kožního zánětu u lidí s akné. Laicky řečeno: průnik kožních bakterií C. acnes dovnitř lidské pokožky spustí biologickou kaskádu tvorby atrofických akné jizviček u citlivých jedinců na akné zjizvení.

Jak předcházet tvorbě nových zanícených pupínků a akné jizviček - řešení pomocí aktivních kosmetických složek

Klíčem k úspěšné redukci zánětlivých akné pupínků a prevenci atrofických akné jizviček je dle kožních specialistů a lékařů použití složek, které mohou ovlivnit biologickou cestu tvorby těchto jizviček a to:

 1. složky s antibakteriálními vlastnostmi proti kožním bakteriím C. acnes

 2. protizánětlivé látky pro snížení hladin zánětlivých molekul

 3. prokolagenní ingredience pro zvýšení obsahu kolagenu


Obrázek řekne vždy více:


Úspěšná redukce zaníceného akné a prevence tvorby atrofické akné jizvičky.
Obrázek 3 - Schématické znázornění pro úspěšnou redukci zaníceného akné a prevenci tvorby atrofických akné jizviček. 1) Antibakteriální látka působí zcela "na začátku biologické kaskády tvorby jizvičky", kdy snižuje počet nevhodných kožních bakterií a tím brání tvorbě zaníceného akné. 2) Protizánětlivá látka působí "uprostřed biologické kaskády tvorby jizvičky" tím, že snižuje hladiny zánětlivých molekul a tím brání destrukci kolagenních a elastických vláken. 3) Prokolagenní látka působí téměř "na konci biologické kaskády tvorby jizvičky", kdy zvyšuje vlastní tvorbu kolagenu v místě jizvičky.

V následujících krátkých kapitolách rozebereme vždy reprezentativní příklad kosmetické složky s danou vlastností.


Aktivní kosmetická látka s antibakteriálními vlastnostmi

Vedle střevní mikroflóry obsahuje lidské tělo ještě tzv. kožní mikrobiom, což je souhrn všech mikroorganismů žijících na lidské pokožce. Nerovnováha kožního mikrobiomu je spojena s různými kožními onemocněními. V případě akné dle vědeckých výsledků se nejvíce spojuje převaha určitého kmene bakterie C. acnes.


Poznámka pod čarou:

Použitá vědecká studie: B. Dréno a et al., Am J Clin Dermatol. 21 (2020) 18–24. doi:10.1007/s40257-020-00531-1.


Příkladem kosmetické složky, která pomáhá vyrovnávat nerovnováhu kožního mikrobiomu u akné je Acnilys®.


Aktivní kosmetické látky s protizánětlivými vlastnostmi

Kosmetické ingredience proti zánětu, které jsou přátelské k akné pleti, jsou např. Acnilys® a Miniporyl™.


 • Miniporyl™ je přírodní extrakt z květu červeného jetele.

 • Acnilys® je veganský extrakt, který se získává z ovoce kvetoucí rostliny růžové myrty.


Vědecký důkazy - velmi stručně

U Miniporyl™ bylo zjištěno, že vykazuje protizánětlivé vlastnosti.


Graf řekne vždy více:


Graf 1 - Biochanin A, hlavní složka Miniporyl™, vykazuje silný protizánětlivý účinky.
Graf 1 - Biochanin A, hlavní složka Miniporyl™, vykazuje silný protizánětlivý účinky.

 1. Dle Grafu 1 je zřejmé, že Biochanin A, hlavní aktivní látka v Miniporyl™, je schopná snížit vyvolaný zánět zánětlivým stimulem o 71 % (světle modrý sloupec, vpravo).

 2. Zánětlivý stimul vyvolal zánět (červený sloupec v Grafu 1, vlevo). Vystupuje jako základní linie.


U Acnilys® bylo také zjištěno, že vykazuje protizánětlivé vlastnosti.


Graf řekne vždy více:


Graf 2 - Rostlinný výtažek z růžové myrty vykazuje protizánětlivý účinky.
Graf 2 - Rostlinný výtažek z růžové myrty vykazuje protizánětlivý účinky.

 1. Samotný zánětlivý stimul dokázal vyvolat zánět v buňkách (červený sloupec, vlevo, Graf 2) - vystupuje jako "základní linie".

 2. Dle Grafu 2 je zřejmé, že extrakt z růžové myrty (Acnilys®) je schopen potlačit zánět vyvolaný zánětlivým stimulem v buňkách o 77 % (světle modrý sloupec, vpravo).


Tento silný protizánětlivý efekt u Acnilys® (Graf 2) poté vedl v provedené klinické studii ke snížení počtu zánětlivých akné pupínků o 57 %.


Klinické studie se zúčastnilo celkem 22 žen a 20 mužů ve věku 18-35 let a tito dobrovolníci používali kožní produkt s Acnilys® dvakrát denně po dobu 28 dnů. 


Aktivní kosmetická látka s prokolagenními vlastnostmi

Kosmetická ingredience s prokolagenními vlastnostmi, která je přátelská k akné pleti, je např. DIAM Oléoactif®.


Vědecký důkaz - velmi stručně

U DIAM Oléoactif® bylo zjištěno, že stimuluje po aplikaci na kůži dobrovolníků tvorbu kolagenu.


Graf řekne vždy více:


Graf 3 - DIAM Oléoactif® vykazuje prokolagenní vlastnosti v porovnání s placebem.
Graf 3 - DIAM Oléoactif® vykazuje prokolagenní vlastnosti v porovnání s placebem.

 1. Dle Grafu 3 je zřejmé, že DIAM Oléoactif® je schopen zvýšit tvorbu kolagenu v kůži (světle modrý sloupec, vpravo).


Tento klinický test byl proveden na 20 dobrovolnících ve věku 30 až 50 let. Během 28 dnů testující aplikovali dvakrát denně placebo krém oproti krému s DIAM Oléoactif®.


Shrnutí - Jak předcházet tvorbě nových zanícených pupínků a akné jizviček - řešení pomocí aktivních kosmetických složek

Kombinací kosmetických složek Acnilys®, Miniporyl™ a DIAM Oléoactif® dojde k efektivní redukci zanícených akné pupínků a k ovlivnění všech hlavních mezikroků v biologické kaskádě tvorby atrofických akné jizviček, protože:


 1. Acnilys® vyrovnává nerovnováhu kožního mikrobiomu u akné a dále snižuje zánět.

 2. Miniporyl™ silně potlačuje zánět.

 3. DIAM Oléoactif® zvyšuje tvorbu kolagenu v kůži.


Obrázek řekne vždy více:


Obrázek 5 - Schématické znázornění pro - Jak Acnilys®, Miniporyl™ a DIAM Oléoactif® pomáhají redukovat zánětlivé akné a předcházet tvorbě atrofických akné jizviček. 1) Acnilys® vyrovnává nerovnováhu kožního mikrobiomu u akné a dále snižuje zánět. 2) Miniporyl™ silně potlačuje zánět. 3) DIAM Oléoactif® zvyšuje tvorbu kolagenu v kůži.
Obrázek 4 - Schématické znázornění: Jak Acnilys®, Miniporyl™ a DIAM Oléoactif® pomáhají redukovat zánětlivé akné a předcházet tvorbě atrofických akné jizviček. 1) Acnilys® vyrovnává nerovnováhu kožního mikrobiomu u akné a dále snižuje zánět. 2) Miniporyl™ silně potlačuje zánět. 3) DIAM Oléoactif® zvyšuje tvorbu kolagenu v kůži.

A asi teď se můžete ptát, kde můžete tedy sehnat takovou kosmetiku, která kombinuje právě tyto aktivní složky ve svých produktech?


Máte štěstí. Našli jste ji. Dovolte mi vám představit českou kosmetickou firmu Juzika, která se specializuje na akné pokožku.


Přírodní kosmetika proti akné Juzika = šetrný účinný regenerační plán proti zánětlivému akné a atrofickým jizvičkám

Juzika je česká přírodní kosmetika proti akné, která ve svých produktech kombinuje efektivně antibakteriální, protizánětlivé a prokolagenní látky. Naše produkty, Krém a Sérum proti akné, obsahují:

 • Acnilys® pro vyrovnávání kožního mikrobiomu a potlačení kožního zánětu.

 • Miniporyl™ pro redukci kožního zánětu.

 • DIAM Oléoactif® pro zvýšení tvorby kolagenu.


Proč se můžete i vy spolehnout na Juziku?

Reprezentativní výzkum společnosti Juzika, jehož se zúčastnilo více než 45 lidí v ČR ve věku od 12 do 44 let, ukázal, že:

 • 83 % testujících pozorovalo nějaký anti-akné efekt již po prvním týdnu používání produktů.


Další reprezentativní výzkum společnosti Juzika, jehož se zúčastnilo celkem 18 žen v České a Slovenské republice ve věku od 23 do 38 let, ukázal, že:

 • 78 % testujících uvedlo, že jejich pleť vypadá zdravější po konci používání Juziky po 4 týdnech.


Jen pro srovnání: Účinnost kožních léčiv na akné (např. retinoidy) dle odpovědí v dotaznících vyplněných léčenými lidmi těmito kožními látkami se pohybuje v rozmezí pouhých 35-54 %.


Co říká naše dlouhodobá zákaznice ze Slovenska o Juzice a jejím efektu na zánětlivé aknéPodívejte se na pár našich obdržených psaných recenzí od našich klientek a klientů. Dále produkty Juzika:

 • pomáhají zlepšovat sebevědomí. Dle jedné testující: "Konečně nepoužívám make-up a cítím se dobře, dokonce se chci i fotit."

 • nepotřebují speciální skladovací podmínky jako jiné anti-akné produkty, které potřebují být např. v ledničce.

 • jsou dermatologicky testovány. Dermatologické testování bylo provedeno celkem u 25 dobrovolníků (věk 23-70; 19 žen; 6 mužů) s cílem přesného zhodnocení bezpečnosti kosmetických výrobků. Za daných podmínek testování nebyla u dobrovolníků zaznamenána žádná objektivní kožní reakce ani žádné subjektivní negativní pozorování. (Dermatologicky testované znamená, že produkty byly testovány na kůži dobrovolníků a následné vyhodnocení a protokoly byly vytvořeny kvalifikovanou osobou.)

 • obsahují více než 95 % přírodních látek a jsou bez přidaných vonných složek.

 • mají lehkou gelovou konzistenci. Vedle rychlé účinnosti byla konzistence produktů druhou nejvíce překvapivou vlastností daných přípravků dle testujících.

 • rychle se vstřebávají a nezanechávají pocit mastnoty. Dle jedné klientky: "Vyhovuje mi gelová konzistence obou produktů, hezky se to vpije do pleti a nezanechává lepivý pocit." 

 • jsou kompatibilní s make-upem. Dle jedné klientky: "Kompatibilita s make-upem je dobrá… někdy se krémy s make-upem spojují.. a udělá to takovou divnou hmotu, ale to dělají spíše těžké krémy… což tento je lehoučký."

 • jsou dodávány v praktických ekologických baleních s pumpičkou.

 • stačí aplikovat v opravdu malých množstvích. Dle jedné klientky: "Zjistila jsem, že stačí opravdu malé množství - séra jedna pumpička, krému dvě na celý obličej a krk i s částí dekoltu. A poté funguje skvěle."

 • jsou skladem. Mohou k vám být odeslány do 24 h.

 • jsou vyvinuty a vyrobeny v České republice.


Další důkazy místo slibů - Podívejte se na fotky našich zákazníků před a po používání Juziky, které trápilo zánětlivé akné


Proměna po užívání Juziky
Fotka 1 - Akné proměna naší klientky s Juzikou po 30 dnech. Je vidět prokazatelná redukce červených a zanícených akné boláčků.

Další přiběh s Juzikou.


Fotky našich zákazníků před a po používání Juziky
Fotka 2 - Proměna naší zákaznice po 6 týdnech s Juzikou. Je vidět prokazatelná redukce červených a zanícených akné boláčků.

Další příběh s Juzikou.


Používání Juziky.
Fotka 3 - Proměna naší zákaznice po 2 měsících s Juzikou. Je vidět prokazatelná redukce červených a zanícených akné boláčků.

Trápí vás zanícené akné, po kterém vám zůstávají akné jizvičky?


Vyřešte tento kožní problém se setem Akné duo od Juziky. Krém a Sérum proti akné synergicky pomáhají redukovat zanícené akné pupínky a předcházet tvorbě akné jizviček. Dále pomáhají snížit podráždění pokožky a předcházet tvorbě novým červeným boláčkům.Naše hodnocení kosmetiky na akné jsou ověřená. Naše klientky a klienty jsme oslovili, aby nám zaslali své recenze.

221 zobrazení0 komentářů

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše

Comments


bottom of page