top of page

ZÁSADY PRÁCE S VAŠIMI ÚDAJI

Toto jsou zásady ochrany osobních údajů zákazníků a uživatelů na e-shopu, který provozuje osoba samostatně výdělečně činná (OSVČ) Radomír Jůza, se sídlem v Předměřicích nad Jizerou 193, PSČ 294 74, IČO: 76673391 (dále jen „my“).

Tento e-shop provozujeme na webových stránkách www.juzika.cz a spravujeme vaše osobní údaje z pozice správce. Podnikáme na základě živnostenského oprávnění.

Pro poskytování prodeje našeho zboží a provoz našich webových stránek zpracováváme některé osobní údaje.

Zpracování osobních údajů upravuje zejména nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) („GDPR“) a zákon č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů.

I. Zpracování osobních údajů

A. Zpracování osobních údajů v případě nákupu

Pokud u nás nakoupíte, budeme pracovat s údaji, které nám vyplníte. Jsou to především tyto údaje: 

 1. Identifikační údaje, kterými jsou jméno a příjmení, a v případě nákupu podnikatelů obchodní firma společnosti, IČO a případně DIČ;

 2. Kontaktní údaje, kterými jsou e-mailová adresa, poštovní adresa, fakturační adresa, telefonní číslo, bankovní spojení, platební údaje.

 3. Údaje vzniklé na základě trvání smlouvy, konkrétně zakoupené produkty, objem poskytnutých služeb a zákaznický segment.

Z jakého důvodu?
Osobní údaje potřebujeme zpracovat, abychom splnili naši smlouvu a dodali vám naše zboží. Přes kontaktní údaje s vámi budeme také komunikovat ohledně stavu vaší objednávky, případně ohledně reklamací nebo vašich dotazů. 

Osobní údaje budeme dále zpracovávat pro splnění našich povinností, které nám plynou ze zákona (hlavně pro účetní a daňové účely, případně pro vyřízení reklamací a jiné).

Na základě jakého právního důvodu osobní údaje zpracováváme?
Jedná se o zpracování na základě čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR – plnění smlouvy a čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR – plnění naší právní povinnosti.

Jak dlouho budeme osobní údaje zpracovávat?
Vaše osobní údaje v první řadě zpracováváme po dobu trvání našeho smluvního vztahu, tedy kupní smlouvy. Ty osobní údaje, jež jsou nezbytné pro plnění všech našich povinností, ať už se jedná o povinnosti toliko vyplývající z uzavřené smlouvy mezi námi, či z obecně závazných právních předpisů, jsme povinni zpracovávat po dobu stanovenou danými právními předpisy či v souladu s nimi. Pokud některé právní předpisy nestanoví dobu delší, zpracováváme vaše údaje maximálně na dobu 10 let. Např. u námi vydaných účetních dokladů jsme jakožto správce povinni informace o vás uchovávat nejméně po dobu 10 let od jejich vystavení.

B. Newslettery pro zákazníky

Pokud jste nakupující zákazník a neodmítli jste to při nákupu, použijeme vaši e-mailovou adresu nebo telefonní číslo pro rozesílku našich novinek.

Na základě jakého právního důvodu?
Umožňuje nám to ust. § 7 odst. 3 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, pokud jste nám to při nákupu nezakázali.

Jak dlouho budeme osobní údaje zpracovávat?
Zasílat obchodních sdělení vám můžeme po dobu 3 let nebo dokud se z odběru neodhlásíte. Z rozesílky se můžete kdykoliv odhlásit proklikem v obchodním sdělení nebo nás kontaktujte na e-mailu: team@juzika.cz. Poté vám již newslettery nebudeme zasílat.

C. Přihlášení do newsletteru

Pokud budete mít zájem o zasílání novinek a přihlásíte se k odběru newsletteru, budeme zpracovávat vaši e-mailovou adresu.

Na základě jakého právního důvodu?

Osobní údaje budeme zpracovávat na základě vašeho souhlasu, který jste nám spolu s přihlášením udělili. S výše uděleným zpracováním udělujete svůj výslovný souhlas.

Jak dlouho budeme osobní údaje zpracovávat?

Váš e-mail budeme zpracovávat pod dobu 3 let od udělení souhlasu, pokud tuto dobu neprodloužíte. Souhlas můžete vzít kdykoliv zpět, a to například zasláním dopisu, e-mailu na e-mailovou adresu team@juzika.cz nebo proklikem na odkaz v newsletteru. Pokud vezmete souhlas zpět, přestaneme vám newslettery zasílat.

 

II. Zpracovatelé

Vaše data zůstanou u nás. Přesto pro nás pracují některé společnosti nebo jiné osoby, které osobní údaje zpracovávají proto, že nám pomáhají s chodem našeho e-shopu. Jsou to:

 • provozovatel e-shopové platformy Wix,

 • poskytovatel e-mailingové služby.

Vaše osobní údaje se dále mohou dostat k těmto dalším subjektům:

 • podílející se na dodání zboží / služeb / realizaci plateb na základě smlouvy,

 • zajišťující služby provozování e-shopu (Wix) a další služby v souvislosti s provozováním e-shopu,

 • zajišťující marketingové služby.

Osobní údaje zpracováváme pouze na území Evropské unie.

 

III. Co byste dál měli vědět

Nemáme jmenovaného pověřence pro ochranu osobních údajů. Nedochází k rozhodování na základě automatického zpracování či profilování.

Pokud byste měli k osobním údajům otázky, kontaktujte nás na e-mailové adrese team@juzika.cz nebo zavolejte na tel. č. +420 603 294 342.
 

IV. Používání souborů cookies

Cookies jsou textové soubory obsahující malé množství informací, které se při návštěvě našich webových stránek stahují do vašeho zařízení. Soubory cookies se následně při každé další návštěvě odesílají zpět na webovou stránku nebo jinou webovou stránku, která je rozpozná. 

Soubory cookies plní různé úlohy, například umožňují efektivní navigaci mezi webovými stránkami, zapamatování si vašich preferencí a celkově zlepšují zkušenost uživatele. Dokážou také zajistit, aby reklamy zobrazované on-line byly lépe přizpůsobené vaší osobě a vašim zájmům.

Na webových stránkách používáme následující cookies:

 • Nezbytné cookies: jsou zapotřebí k provozu webových stránek, umožňují například přihlásit se do zabezpečených částí stránek a další základní funkčnosti stránek. Tato kategorie cookies se nedá zakázat.

 • Analytické cookies: umožňují nám například rozpoznat a zjistit počet návštěvníků a sledovat, jak naši návštěvníci používají webové stránky. Pomáhají nám zlepšovat způsob, jakým stránky fungují, například tak, že umožňují uživatelům snadno najít to, co hledají. Tyto soubory spouštíme pouze s Vaším předchozím souhlasem.

 • Marketingové cookies: používají se ke sledování preferencí a umožňují zobrazit reklamu a další obsah, které nejlépe odpovídají vašemu zájmu a online chování. Tyto soubory spouštíme pouze s vaším předchozím souhlasem.

 • Funkční cookies: sbírají data, jejichž účelem je pamatovat si volby uživatelů pro lepší a více personalizovanou zkušenost. Tyto soubory spouštíme pouze s vaším předchozím souhlasem.

Upozorňujeme, že třetí strany (včetně např. poskytovatelů externích služeb) mohou rovněž používat cookies a/nebo přistupovat k údajům shromažďovaným cookies na webových stránkách.

Na našich internetových stránkách používáme dva základní druhy souborů cookies:

 • relační cookies (session cookies): Tyto cookies jsou dočasné. Ukládají do souboru cookies vašeho prohlížeče jen do doby, než ukončíte práci s prohlížečem. Tyto cookies jsou pro řádnou funkčnost Internetových stránek či přidružených aplikací nezbytné;

 • permanentní cookies (persistent cookies): Tyto cookies můžeme využívat pro vaši snadnější a pohodlnější orientaci na našich Internetových stránkách (například jednodušší a rychlejší navigace). Tyto cookies zůstávají v souboru cookie vašeho prohlížeče po delší období. Délka toho období závisí na zvoleném nastavení internetového prohlížeče. Permanentní cookies umožňují přesun informací na internetový server při každé návštěvě Internetových stránek.

Typy cookies, které používáme:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cookies třetích stran
Za účelem propagace a optimalizace marketingové komunikace můžeme využívat inzerenty z řad třetích stran. Tyto třetí strany mohou využívat soubory cookies za účelem individualizace obsahu reklamních sdělení a měření jejich účinnosti. Informace nashromážděné těmito třetími stranami mohou obsahovat data o geografické poloze (vyplývající z IP adresy), případně kontaktní údaje (např. e-mailová adresa), přičemž takové informace se shromažďují prostřednictvím internetových stránek.

Sledování a analýza
Pro optimalizaci marketingové komunikace využíváme nástroje Google, Facebook, Seznam, TikTok a Google Analytics. Tyto nástroje umožňují monitorovat chování na internetu z hlediska času, polohy a používání těchto stránek. Informace získané prostřednictvím sledovacích pixelů a/nebo cookies jsou vždy anonymní a nejsou spojovány s osobními údaji. Veškeré informace, které jsou pro toto monitorování a analýzy potřeba, jsou ukládány na serverech těchto společností. O tyto informace se nedělíme s žádnou třetí stranou, která by je využila ke svým účelům.

Bližší informace o cookies najdete na příslušných stránkách společností GoogleFacebookSeznamTikTok.

Další informace o cookies a jejich aktuální seznam naleznete prostřednictvím jednotlivých internetových prohlížečů, nejčastěji v položce Nástroje pro vývojáře.

Souhlas může být vyjádřen prostřednictvím zaškrtávacího políčka obsaženého v tzv. cookie liště. Soubory cookies můžete i následně v nastavení svého internetového prohlížeče odmítnout, nebo si nastavit užívání jen některých.

Další informace o správě cookies v jednotlivých prohlížečích naleznete na následujících odkazech:

 

V. Vaše práva v souvislosti se zpracováním osobních údajů

Nařízení GDPR vám dává mimo jiné právo:

 • obrátit se na nás a chtít informace, jaké vaše osobní údaje zpracováváme,

 • vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a nechat je aktualizovat nebo opravit, popřípadě požadovat omezení zpracování, můžete požadovat kopii zpracovávaných osobních údajů,

 • požadovat po nás v určitých situacích výmaz osobních údajů,

 • v určitých případech máte právo na jejich přenositelnost,

 • proti zpracování na základě oprávněného zájmu lze vznést námitku.

Pokud si myslíte, že s daty nenakládáme správně, máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů, případně se se svými nároky obrátit na soud.

 

Tyto podmínky jsou účinné od 5.1.2023.

Typ
Název
Účel
Expirace
Přístup k informacím
Marketingové
ads/ga-audiences
Využívá Google Adwords pro zacílení reklam
Session
google.com
Marketingové
collect
Využívá Google Analytics pro posílání dat o chování návštěvníka na webu
Session
google-analytics.com
Marketingové
ads/user-lists/#
google
Session
google.com
Marketingové
tr
facebook
Session
facebook.com
Nezbytné
XSRF-TOKEN
Používá se z bezpečnostních důvodů
Session
wix.com
Nezbytné
hs
Používá se z bezpečnostních důvodů
Session
wix.com
Nezbytné
svSession
Používá se ve spojení s přihlášením uživatele
12 měsíců
wix.com
Nezbytné
SSR-caching
Používá se k označení systému, ze kterého byl web vykreslen
1 minuta
wix.com
Nezbytné
_wixCIDX
Používá se pro monitorování/ladění systému
3 měsíce
wix.com
Nezbytné
_wix_browser_sess
Používá se pro monitorování/ladění systému
Session
wix.com
Nezbytné
consent-policy
Používá se pro parametry banneru cookie
12 měsíců
wix.com
Nezbytné
smSession
Používá se k identifikaci přihlášených členů webu
Session
wix.com
Nezbytné
TS*
Používá se z bezpečnostních důvodů a z důvodů ochrany proti podvodům
Session
wix.com
Nezbytné
bSession
Používá se pro měření účinnosti systému
30 minut
wix.com
Nezbytné
fedops.logger.X
Používá se pro měření stability/účinnosti
12 měsíců
wix.com
Marketingové
fr
Využívá Facebook pro zasílání řady reklamních produktů, jako jsou například nabídky inzerentů.
3 měsíce
facebook.com
bottom of page