top of page

Vědecko-chemický životopis zakladatele Juziky

Aktualizováno: 3. 2.

Radek vystudoval Přírodovědeckou fakultu Univerzity Karlovy (obor Medicinální chemie) v roce 2017, kdy v rámci své diplomové práce úspěšně objevil obecné metody pro přípravu dvou typů selektivně perbenzoylovaných derivátů všech běžných cyklodextrinů. Zamýšlené použití těchto připravených nových látek je pro separační metody jako chirální selektory pro elektronově bohaté aromatické látky např. heliceny.


Zakladatel Juziky po magisterské promoci.
Magisterská promoce.

Vzhledem k zájmu pokračovat ve svém studiu nastoupil na postgraduální studium na Přírodovědecké fakultě Univerzity Hradec Králové v roce 2017. V disertační práci představil originální metodiku pro návrh, přípravu, charakterizaci a testování nových molekul, které mají duální účinky na serotoninové receptory typu 3 (5-HT3R) a dopaminové receptory typu 2 (D2R), a proto mají vysoký potenciál pro léčbu schizofrenie.

Přednesení slibu doktorské promoce.

V roce 2023 Radek získal svůj první vědecký grant od Grantové Agentury České republiky v sekci POSTDOC INDIVIDUAL FELLOWSHIP.


Curriculum vitae

Osobní údaje

Jméno, příjmení a tituly: Mgr. Radomír Jůza, Ph.D. Místo narození: Mladá Boleslav


Vzdělání

Bc. Přírodovědecká fakulta, Karlova univerzita v Praze; obor, Klinická a toxikologická analýza, 2015

Mgr. Přírodovědecká fakulta, Karlova univerzita v Praze; obor, Medicinální chemie, 2017

Ph.D. Přírodovědecká fakulta, Univerzita Hradec Králové; obor, Aplikovaná biologie a ekologie, 22.11.2022


Profesní kariéra

2017-2021: Výzkumný a vývojový pracovník v PHPchem s.r.o. 9/2017-11/2022: Výzkumný a vývojový pracovník a Ph.D. student v Národním ústavu duševního zdraví 11/2022-současnost: Výzkumný a vývojový pracovník v Národním ústavu duševního zdraví

2022: Založení kosmetické firmy Juzika


Vzdělávací aktivity

2018 – Univerzita Hradec Králové, Přírodovědecká fakulta, vyučující, Základy organické a bioorganické chemie

2019 – Univerzita Hradec Králové, Přírodovědecká fakulta, vyučující, Obecná a anorganická chemie

2020 – Univerzita Hradec Králové, Přírodovědecká fakulta, vyučující, Základy organické a bioorganické chemie; Laboratorní cvičení z anorganické chemie


Vědecká ocenění a nominace

2021 - Cena rektora Univerzity Hradec Králové za rok 2020

2022 - Cena Paper of the Season za nejlepší vědeckou publikaci v zimě 2021, Národní ústav duševního zdraví

2022 - získání Medaile města Hradce Králové za vědeckou činnost

2022 - nominace na Sanofi prize for Pharmacy 2022 za UHK

2023 - nejlepší práce roku 2022 v soutěži o cenu České neuropsychofarmakologické společnosti v sekci Preklinický výzkum za původní odbornou práci v oboru psychofarmakologie (1. autor)

2023 - nejlepší práce roku 2022 v soutěži o cenu České společnosti pro experimentální a klinickou farmakologii a toxikologii v kategorii Experimentální farmakologie (1. autor)

2023 - získání Ceny za vynikající vědeckou práci mladých neurovědců 2021-2022 (Award for an oustanding work published by young neuroscientis in years 2021-2022 / Young Neuroscientist Award) od České společnosti pro neurovědy (1. autor)

2023 - nominace na Cenu vlády nadanému studentovi za rok 2022


Zahraniční stáže

03/2019-09/2019 - Německo, Heinrich Heine Universität Düsseldorf, Faculty of mathematics and Science, Deparment of Pharmacy, Institute of Pharmaceutical and Medicinal Chemistry, Team: Prof. Dr. h.c. Holger Stark, Téma: Výzkum ligandů ovlivňující dopaminové D2-like receptory.

02/2024-02/2026 - Polsko, Faculty of Pharmacy Jagiellonian University Medical College in Krakow, Team: dr hab. Anna Więckowska, prof. UJ, Téma: Nové modulátory D2/5-HT3 receptorů odvozené od kariprazinu s potenciálním dopadem na léčbu schizofrenie a depresivních symptomů.


Členství

2023-současnost - Česká společnost pro experimentální a klinickou farmakologii a toxikologii


Seznam vybraných publikací

 1. R. Juza, I. Vojtechova, K. Stefkova-MAzochova, W. Dehaen, T. Petrasek, L. Prchal, T. Kobrlova, J. Janousek, P. Vlcek, E. Mezeiova, D. Svozil, J.Z. Karasova, J. Pejchal, H. Stark, G. Satala, A.J. Bojarski, M. Kubavka, S. Mogilski, A. Randakova, J. Musilek, O. Soukup, J. Korabecny, Novel D2/5-HT receptor modulators related to cariprazine with potential implication to schizophrenia treatment, European Journal of Medicinal Chemistry. 232 (2022) 114193. https://doi.org/10.1016/j.ejmech.2022.114193. IF2021 = 7.088

 2. R. Juza, P. Vlcek, E. Mezeiova, K. Musilek, O. Soukup, J. Korabecny, Recent advances with 5-HT3 modulators for neuropsychiatric and gastrointestinal disorders, Medicinal Research Reviews. 40 (2020) 1593. https://doi.org/10.1002/med.21666. IF2020 = 12.944

 3. R. Juza, K. Musilek, E. Mezeiova, O. Soukup, J. Korabecny, Recent advances in dopamine D2 receptor ligands in the treatment of neuropsychiatric disorders, Medicinal Research Reviews. 43 (2023) 55. https://doi.org/10.1002/med.21923. IF2021 = 12.388

 4. R. Juza, K. Stefkova, W. Dehaen, A. Randakova, T. Petrasek, I. Vojtechova, T. Kobrlova, L. Pulkrabkova, L. Muckova, M. Mecava, L. Prchal, E. Mezeiova, K. Musilek, O. Soukup, J. Korabecny, Synthesis and In Vitro Evaluation of Novel Dopamine Receptor D2 3,4-dihydroquinolin-2(1H)-one Derivatives Related to Aripiprazole, Biomolecules. 11 (2021) 1262. https://doi.org/10.3390/biom11091262. IF2021 = 6.064

 5. J. Korabecny, K. Spilovska, E. Mezeiova, O. Benek, R. Juza, D. Kaping, O. Soukup, A Systematic Review on Donepezil-based Derivatives as Potential Cholinesterase Inhibitors for Alzheimer’s Disease, Current Medicinal Chemistry. 26 (2019) 5625. DOI: 10.2174/0929867325666180517094023. IF2019 = 4.184

 6. I. Vojtechova, K. Tuckova, R. Juza, A. Stuchlik, E. Kelemen, J. Korabecny, O. Soukup, T. Petrasek, Dopaminergic and glutamatergic models of psychosis show differential sensitivity to aripiprazole and a novel experimental compound modulating D2/5-HT receptor activity, Progress in Neuro-psychopharmacology and Biology Psychiatry. 127 (2023) 110819. DOI: 10.1016/j.pnpbp.2023.110819.


Vědecké projekty

 • 03/2018-11/2019 – Studentský specifický výzkum, SV2115-2018 a SV2113-2019, Univerzita Hradec Králové; spoluřešitel

 • 03/2020-11/2021 – Studentský specifický výzkum, SV2105-2020 a SV2104-2021, Univerzita Hradec Králové; spoluřešitel

 • 03/2022-11/2022 – Studentský specifický výzkum, SV2102-2022, Univerzita Hradec Králové; spoluřešitel

 • 01/2019-12/2021 – Grantová Agentura České republiky, 19-11332S, Specifické serotonin-dopaminové modulátory and jejich potenciál v modelu indukované psychózy, člen týmu

 • 01/2019-04/2023 – Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy,EF16_025/0007444, Pharmabrain, Národní ústav duševního zdraví; člen týmu

 • 02/2024-02/2027 - Grantová Agentura České republiky, 24-11191O, Nové modulátory D2/5-HT3 receptorů odvozené od kariprazinu s potenciálním dopadem na léčbu schizofrenie a depresivních symptomů, hlavní řešitel


Sdělení na vědeckých konferencích

 1. Juza, R.; Spilovska, K.; Korabecny, J.; Mezeiova, E.; Kaping, D.; Soukup, O.; Synthesis and Biological Testing of 7- Methoxytacrineadamantylamine Heterodimers as Potential Cholinesterase Inhibitors in Alzheimer´s disease. 52nd Dvances in Organic, Bioorganic and Pharmaceutical Chemistry; Liblice 2017; Lázně Bělohrad (ČR); 3-5. 11. 2017; str. 75; poster P 31.

 2. Juza, R.; Korabecny, J.; Spilovska, K.; Bartolini, M.; Monti, B.; Lamba, D.; Caliandro, R.; Pesaresi, A.; Hepnarova, V.; Jun, D.; Hrabinova, M.; Dolezal, R.; Zdarova, J.; Soukup, O.; Mezeiova, E.; Nepovimova, E.; Bolognesi, M-L.; Kuca, K.; Discovery and characterization of tacrine/huprine-tryptophan heterodimers as novel multipotent compounds against Alzheimer's disease. Winter school on drug Discovery; Rehovot (Izrael); 3-7. 12. 2018; Poster.

 3. Juza, R.; Mazochova, K.; Dehaen, W.; Vojtechova, I.; Petrasek, T.; Prchal, L.; Kobrlova, T.; Vlcek, P.; Mezeiova, E.; Svozil, D.; Bojarski, A.; Musilek, K.; Soukup, O.; Korabecny, J.; Design and Synthesis of Dual D2/5-HT3Rs Ligands as Potential Drugs in the Management of Schizophrenia. Synthesis in Drug Discovery and Development. Velká Británie; 22-23.3.2021; Virtuální poster, P_12.

 4. Juza, R.; Mazochova, K.; Dehaen, W.; Vojtechova, I.; Petrasek, T.; Prchal, L.; Kobrlova, T.; Vlcek, P.; Mezeiova, E.; Svozil, D.; Bojarski, A.; Musilek, K.; Soukup, O.; Korabecny, J.; Design and Synthesis of Dual D2/5-HT3Rs Ligands as Potential Drugs in the Management of Schizophrenia. Paul Ehrlich Virtual Meeting. Catanzaro (Itálie); 26-28.7.2021; Virtuální poster, P_31.

72 zobrazení0 komentářů

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše

Comments


bottom of page