top of page

Skryté problémy běžných anti-akné látek - jejich odhalení a šetrné vyřešení pro úspěšnou léčbu akné

Aktualizováno: 20. 5.

Věděli jste, že kožní aplikace retinoidu (nejpoužívanějšího léku na akné) snížila počet akné pupínků v průměru o pouhých 18 % dle vědecké studie?

Dále bylo prokázáno, že účinnost kožních léčiv na akné (např. retinoidů) dle odpovědí v dotaznících vyplněných léčenými lidmi těmito kožními látkami se pohybuje v rozmezí pouhých 35-54 %.

Obrázek 1 - Ukázka nízké účinností kožních léčiv proti akné.
Obrázek 1 - Ukázka nízké účinnosti kožních léčiv proti akné.

Tato zarážející nízká čísla nás přiměla k zamyšlení a položení otázky: "Vyplatí se používat běžně používané anti-akné látky, když mají tak nízkou účinnost a ještě k tomu celou řadu jiných problémů?" V následujících odstavcích se budeme snažit odpovědět na tuto otázku, a proto v tomto článku bude probrána každá běžně používaná anti-akné látka a její skryté problémy (např. nežádoucí účinky na lidskou pleť či vliv na přírodu).


Poznámka pod čarou:

Vědecké publikace: Fischer J. L a et al., Evidence-Based Practice 27(1):p 23-24, January 2024. | DOI: 10.1097/EBP.0000000000001982; B. Stuart a et al., British Journal of Dermatology. 185 (2021) 512–525. doi: 10.1111/bjd.20080


Seznam běžně používaných anti-akné látek - velmi stručně

Běžně používané léčivé látky na akné pokožku se řadí na tzv. složky na lékařský předpis (antibiotika a některý retinoidy) a bez lékařského předpisu (např. kosmetika s kyselinou salicylovou). Mezi nejčastěji používané anti-akné látky se řadí:


 1. kožní léčiva - benzoylperoxid (akneroxid), retinoidy (tretinoin - acnatac, adapalen - differin), kyselina azelaová (skinoren), antibiotika (erytromycin a klindamycin) a

 2. aktivní látky v kosmetice - retinol, kyselina salicylová a AHA kyseliny.

Kožní léčiva a jejich vybraný skrytý problémy

Benzoylperoxid


Benzoylperoxid a akné

Vlastnosti BPO

Čistý benzoylperoxid (BPO) je pevná látka, která je považována za velmi nestabilní, až výbušnou látku.


Nežádoucí vedlejší účinky BPO na lidskou pleť

Nežádoucí účinek BPO je především podráždění pokožky, které může vést k vysazení nebo nedodržení správného používání tohoto léčiva.


Další nežádoucí účinky mohou být:


 • Suchost a erytém (zejména u atopiků a osob se světlou a tmavou pletí)

 • Nadměrné olupování kůže

 • Přechodné zhoršení akné prostřednictvím stimulace již přítomných pupínků

 • Zvýšená citlivost na slunce

 • Pigmentační změny

 • Bělení ručníků, ložních přikrývek, oděvů a jiných barevných materiálů


Efekt BPO na přírodu

Produkty osobní péče se často uvolňují do vodních systémů, což představuje významná environmentální a ekotoxikologická rizika.


BPO je vysoce toxický pro vodní organismy (např. řasy, dafnie, ryby).


BPO v kožních lécích

BPO je obsažen v lékových formách pod označením Akneroxid.


Retinoidy

Kožní retinoidy, látky odvozené od vitamínu A, se používají jako standardní léčba proti akné.


Retinoidy a akné

Dva hlavní kožní retinoidy jsou adapalen a tretinoin.


Tretinoin

Nežádoucí vedlejší účinky TRE na lidskou pokožku

Potenciální nežádoucí účinky tretinoinu (TRE) jsou:


 • Zarudnutí kůže (erytém)

 • Nadměrné olupování kůže

 • Suchost

 • Přechodné zhoršení akné prostřednictvím stimulace již přítomných pupínků

 • Může zhoršit ekzém

 • Může zhoršit dermatitidu

 • Zvýšená citlivost na slunce

 • Pozánětlivé hypo- a hyperpigmentační změny (zejména u osob s tmavší pletí)

 • Případné bělení oděvů, prostěradel a jiných materiálů


Počáteční aplikace TRE může dráždit vytvořené pupínky vedoucí k přechodné nebo dočasné akné vyrážce během dvou až tří týdnů od zahájení používání. K vytvoření této vyrážky může dojít přibližně u poloviny jedinců.


Efekt TRE na přírodu

TRE způsobuje vrozené vývojové vady u platýse japonského (ryba), Paralichthys olivaceus.

Vystavení nízkým dávkám TRE došlo k narušení vývoje zrakového systému u zebřičky (pták) a způsobilo hyperaktivitu.


TRE v kožních lécích

TRE je obsažen v lékové formě pod označením např. Acnatac.


Adapalen

Nežádoucí vedlejší účinky ADA na lidskou pleť

Nežádoucí účinky adapalenu (ADA) mohou být podráždění kůže, pálení, suchost, olupování, šupinatění, svědění, erytém a/nebo štípání.


Efekt ADA na přírodu

ADA je synteticky vyrobená sloučenina, nemá tedy přírodní původ.


ADA v kožních lécích

ADA je obsažen v lékových formách pod označením Belakne či Differine.


Kyselina azelaová

Nežádoucí vedlejší účinky kyseliny AZA na lidskou pokožku

Hlavní nežádoucí účinky jsou pálení a svědění. Průměrná doba pálení po aplikaci kyseliny azelaové (AZA) je přibližně 10 minut.


Kyselina azelaová a akné

Další běžně se vyskytující vedlejší účinky jsou píchání a brnění. Někteří lidé s akné si také stěžují na erytém, suchost, peeling či hypopigmentaci.


Kyselina AZA v kožních lécích

Kyselina AZA je obsažena v lékové formě pod označením Skinoren.


Kožní antibiotika

Kožní antibiotika zahrnují erytromycin a klindamycin a jejich největší problém je stále se zvyšující bakteriální rezistence.


Kožní antibiotika a akné

Erytromycin

Nežádoucí vedlejší účinky ERY na lidskou pleť

Kožní použití erytromycinu (ERY) je spojeno s příležitostným pálením, olupováním, suchostí, svěděním, začervenáním, erytémem nebo mastnou pletí.


Efekt ERY na přírodu

Výsledky z vědeckých studií ukázaly, že ERY přítomný ve vodním prostředí může vést k ekologické nerovnováze v přirozeném prostředí.


Klindamycin

Nežádoucí vedlejší účinky KLI na lidskou pokožku

Nejčastější nežádoucí účinky spojené s kožním použitím klindamycinu (KLI) jsou erytém, suchá kůže, šupinatění nebo pálení.


Ve vědecké studii s více než 300 lidmi s akné užívajícími kožní KLI byl po léčbě pozorován jeden případ průjmu souvisejícího s léčbou.


Efekt KLI na přírodu

KLI v říční vodě by mohl představovat nízké až střední riziko pro vodní organismy.


Shrnutí pro běžně používaná kožní léčiva na akné a jejich problémy

Ačkoli je pro kožní léčbu akné k dispozici několik léčebných možností (např. benzoylperoxid, retinoidy, kyselina azelaová či antibiotika), všechny tyto léčebné kožní postupy mají závažné nedostatky a problémy, mezi které se řadí:


 • Rostoucí bakteriální rezistence vůči používaným antibiotikům.

 • Častý výskyt nežádoucích vedlejších účinků, jako jsou např. podráždění pokožky, suchost, svědění, pálení, přechodné zhoršení stavu akné atp.

 • Nedostatečná úspěšnost léčby.

 • V neposlední řadě mohou být léčiva toxická pro přírodu.


Aktivní látky v kosmetice a jejich vybraný skrytý problémy

Retinol

Stabilita RET

Ve vědecké studii u jednoho běžně dostupného produktu bylo zjištěno, že za 6 měsíců se obsah použitého retinolu (RET) snížil na pouhých 25 %. Takže pokud jste si koupili daný produkt od prodejce po 6 měsících od data výroby a daný produkt byl skladován při 25 °C, z RET, co byl dán do daného produktu, zbyla pouhá 1/4. Tento produkt potom měl, jak si asi dovedete představit, zanedbatelný efekt na pleti a pravděpodobně mohl způsobovat i nežádoucí vedlejší účinky, protože nikdo neví, co vlastně z RET vzniklo. Mohly vzniknout nebezpečné látky, které mohly naopak ještě podráždit vaši pokožku.


Graf řekne vždy více:


Graf 1 - Rozklad retinolu po 6 měsících při 25 °C.
Graf 1 - Rozklad retinolu po 6 měsících při 25 °C.

 1. Modrý sloupec, vlevo, Graf 1 ukazuje množství použitého retinolu ve výrobní den produktu - vystupuje jako základní linie, proto 100 %.

 2. Červený sloupec, vpravo, Graf 1 - obsah retinolu klesl o 75 % po pouhém skladování (nebyl používán) za 6 měsíců při 25 °C, tedy pokojové teplotě.


Vědecká studie: Rakuša Ž. T. a et al., J. Cosmet. Dermatol., 2020;00:1–9. DOI: 10.1111/jocd.13852


Z důvodu nestability by měl být retinol skladován v ledničce. Zde se objevuje nový problém a to, že, jakmile kosmetický produkt není v koupelně, někteří jedinci občas zapomenou na aplikaci daného produktu, protože je v ledničce a daná léčba není konzistentní a může být proto neúspěšná.


Retinol v kosmetice

Nežádoucí vedlejší účinky RET na lidskou pokožku

Nežádoucí účinky RET mohou být podráždění kůže, pálení, suchost, olupování, šupinatění, svědění, erytém a/nebo štípání.

Kyselina salicylová

Nežádoucí účinky kyseliny SAL na lidskou pokožku

Mohou se objevit kožní reakce, jako je olupování, pálení, suchá a/nebo zarudlá pokožka.


Kyselina salicylová v kosmetice

Efekt kyseliny SAL na přírodu

Mezi nejrozšířenější látky ve vodních systémech bohužel patří kyselina SAL se známými negativními účinky na mořský a sladkovodní druhy.


Je možné usoudit, že kombinace okyselování mořské vody a vystavení mořských organismů kyselině SAL může ohrožovat mořský život v nepředvídatelné míře.

Vystavení kyselině SAL totiž negativně ovlivňuje vodní organismy jako např. plže (Gibbula umbilicalis), mlže slávku středomořskou (Mytilus galloprovincialis) nebo rybu pstruha obecného potočního (Salmo trutta fario).


AHA (alpha-hydroxy) kyseliny

Nežádoucí vedlejší účinky AHA kyselin

AHA kyseliny, jako jsou kyselina glykolová, kyselina mléčná a kyselina citrónová, mají schopnost vyvolat exfoliaci. Tato exfoliace (pozitivní, ale i negativní vlastnost AHA kyselin) může poté vést k podráždění pokožky, projevující se zarudnutím a pocitem štípání nebo pálení. Předpokládá se, že tyto kožní reakce vznikají v důsledku narušení funkce kožní bariéry, což způsobuje zvýšenou ztrátu pokožkové vody a zvýšenou citlivost kůže.

AHA kyseliny a akné

Dále bylo prokázáno, že AHA kyseliny zvyšují citlivost pokožky na ultrafialové záření, čímž zvyšují riziko spálení a poškození pleti způsobeného UV zářením. Je to dáno především opět jejich exfoliačními vlastnostmi, které ztenčují vrchní vrstvu lidské pokožky (tzv. stratum corneum), což snižuje její schopnost poskytovat přirozenou bariéru proti UV záření. V důsledku toho se pokožka stává citlivější na spálení sluncem a poškození způsobené UV zářením, včetně předčasných vrásek a zvýšeného rizika rakoviny kůže. Hlavní vlastnost AHA kyselin, exfoliace, může být prospěšná, ale zároveň i velmi neprospěšná.


Množství AHA kyselin v kosmetických produktech

Volba optimálního množství AHA kyseliny v produktu je křehká rovnováha.


Vyšší koncentrace mohou poskytnout silnější exfoliaci a tím lepší výsledky. Představují však také zvýšené riziko podráždění pokožky a proto jsou vhodnější pro profesionální použití pod dohledem dermatologů nebo specialistů na péči o pleť.


Nižší množství se na druhé straně běžně vyskytují ve volně prodejných produktech péče o pleť. Tyto koncentrace však poskytují mnohem mírnější exfoliaci a tím i výsledky.


Shrnutí pro běžně používaný anti-akné látky v kosmetice a jejich problémy

Závažné nedostatky běžně používaných anti-akné látek v kosmetice jsou:


 • Nedostatečná stabilita (např. retinol).

 • Výskyt nežádoucích vedlejších účinků, jako jsou např. podráždění pokožky, suchost, svědění, pálení, přechodné zhoršení stavu akné atp.

 • Nedostatečná úspěšnost léčby.

 • Mohou být toxická pro přírodu (např. kyselina salicylová).


Co tedy používat na akné pokožku? Začněte používat přírodní bylinnou kosmetiku.


V posledních několika desetiletích vzrůstá zájem o použití léčivých ingrediencí z rostlin jako alternativní terapie pro léčbu akné. Tento zájem je důsledkem zásadních výhod přírodních bylinných extraktů mezi které se především řadí:

 1. Představují obnovitelný zelený zdroj.

 2. Jsou efektivnější v nižších koncentracích, a proto představují mnohem nižší riziko pro vyvolání nežádoucích vedlejších účinků (např. podráždění pokožky)

Světová zdravotnická organizace (WHO) odhaduje, že 35 000 – 70 000 druhů rostlin jsou používané k léčebným účelům po celém světě. Dle systematických vědeckých průzkumů vydaných v letech 2015 a 2022 celkem 62 rostlinných extraktů ukázalo potenciální využití při léčbě akné. My jsme zanalyzovali všechny tyto rostlinné směsi a vybrali jsme pro vás dvě nejlepší, které vám chceme více představit dále v tomto článku. Těmito rostlinnými extrakty jsou Miniporyl™ a Acnilys®.


Poznámka pod čarou: Vědecká studie: A. Goyal a et al., Molecules. 27 (2022) 828. doi./10.3390/molecules27030828


Miniporyl™

Miniporyl™ je přírodní stabilní extrakt z květu červeného jetele.

Červený jetel

Klinická studie s Miniporyl™ proti akné

Testující hodnotili výsledky po měsíčním používání kožního produktu s Miniporyl™ dle svých pocitů:


 • 95 % testujících uvedlo, že jejich kůže vypadá zdravěji.

 • 90 % testujících uvedlo, že jejich pleť je zářivější a čistší.

 • 74 % testujících uvedlo, že došlo ke snížení počtu černých akné teček.

 • U nikoho z testujících se nevyskytl žádný nežádoucí vedlejší účinek.


Klinické studie se zúčastnilo celkem 20 mužů a 20 žen (18-55 let).


Acnilys®

Acnilys® je veganský stabilní extrakt, který se získává z ovoce kvetoucí rostliny růžové myrty.


Růžová myrta

Klinická studie s Acnilys® proti akné

Klinická studie s 22 ženami a 20 muži (18-35 let) ukázala, že aplikace produktu s Acnilys® dvakrát denně po dobu 28 dnů vedla:


 • ke snížení tvorby zánětlivých akné pupínků o 57 %,

 • kožního mazu na nose o 41 % a vzhledu mastné pleti o 74 %.

 • Dále aplikace Acnilys® vedla ke snížení začervenání pleti o 15 % a naopak zlepšení v hydrataci pokožky o 22 %.


A asi teď se můžete ptát, kde můžete tedy sehnat takovou kosmetiku, která používá právě tyto dvě přírodní složky pro redukci akné?


Máte štěstí. Našli jste ji. Dovolte mi vám představit českou kosmetickou firmu Juzika, která se specializuje na akné pokožku.


Přírodní kosmetika na akné Juzika = šetrné řešení pro aknéJuzika je česká přírodní kosmetika proti akné. Naše produkty, Krém a Sérum proti akné:


 • obsahují více než 95 % přírodních látek.

 • pomáhají redukovat akné. Dle jedné 19leté klientky: "Myslela jsem, že přírodní kosmetika nemůže zacelit moje jizvy a zastavit tvoření boláků... A přesně to se mi s Juzikou stalo. Pleť mám mnohem více hladkou a jizvy jsou opravdu menší. Taky je pleť méně červená a mám méně podkožních pupínků."

 • obsahují Miniporyl™ a Acnilys®, bylinné aktivní látky, které prokázaly klinický účinek proti akné.


Co říká naše dospívající klientka ohledně zklidňujících a anti-akné vlastností JuzikyDalší šťastný příběh, kdy je Juzika efektivnější než kožní léčivo.


Akné proměna s Juzikou
Fotka 1 - Akné proměna dospělé klientky po 8-9 dnech s Juzikou.

Slova dospělé klientky:

Naše klientka velmi často srovnávala set Akné duo od Juziky s Acnatacem - lék, co jí předepsala kožní lékařka, který obsahuje tretinoin (retinoid) a klindamycin fosfát (antibiotikum).


Výpisky z naší konverzace

[2. 8. 2022] Juzika: Mohl bych vás poprosit o porovnání mastičky od paní doktorky a produktů Juzika?


[2. 8. 2022] Klientka: Acnatac (lék od kožařky) - po použití…. Podrážděná až spálená pokožka… i po týdnu stále olupující se.. spíše zhoršení než zlepšení… pokožka v oblasti akné vysušená


[2. 8. 2022] Klientka: Juzika - sérum, zarudnutí se zlepšilo.. u počínající vnitřního akné vytáhlo hnis… Starší pupínky se začaly hojit.. Po krému je pleť sametová, nemastná, hydratovaná….


[2. 8. 2022] Klientka: Ještě teda udělal se mi nový vnitřní - normálně ho mám tak měsíc a po namazání sérem se do druhého dne vytáhnul hnis a už se hojí během pár dnů


[2. 8. 2022] Klientka: Rychlejší hojení 😊 Teď během 2 dnů Juzika vytáhla hnis a už se hojí


[7. 8. 2022] Klientka: Po týdnu používání kosmetiky Juzika - vnitřní akné se téměř všechno zahojilo. Ještě jsou drobounké bouličky, ale již nebolí… během týdne se objevilo ještě pár pupínků, ale hojí se mnohem rychleji než po jiných krémech.

 

[7. 8. 2022] Juzika: A jaká byla konzistence? Aplikace? Pocit na pleti?


[7. 8. 2022] Juzika: Kompatibilita s make-upem


[7. 8. 2022] Klientka: Pleť je po krému taková sametová… aplikace jednoduchá… krém je lehký dobře roztíratelný


[7. 8. 2022] Klientka: Sérum nepálí, není lepkavé a nejsem po tom vysušená.. jako po tom Acnatacu


[7. 8. 2022] Klientka: Kompatibilita s make-upem je dobrá… někdy se krémy s make-upem spojují.. a udělá to takovou divnou hmotu, ale to dělají spíše těžké krémy… což tento je lehoučký


Další šťastný příběh s Juzikou, která je šetrnější než používané kožní léčivo.


Akné proměna s Juzikou.
Fotka 2 - Akné proměna po 7 dnech s Juzikou, kdy je viditelné snížení zarudnutí a zklidnění pleti.

Slova dospělé klientky:

"Já už jsem toho vyzkoušela spousty a zatím mi bohužel nic moc nepomohlo. Tento rok jsem brala antibiotika (antb) přes 3 měsíce. Pokrok trochu byl, ale pleť mám pořád strašnou."


"Po nanesení produktů Juzika necítím pálení ani pocit suché kůže."


"Jako určitě netrpím tak, jako s ostatními přípravky od doktorky. To je fakt děs. Tři měsíce antb bylo peklo. Při každém pohybu na slunci spálená kůže. Bylo mi z toho zle. A ta mastička mi olupuje kůži a pěkně to pálí a měla jsem totálně suchý obličej. Tohle (Juzika produkty - doplněno od autora) je mi mnohem milejší. Vzala bych si určitě nějakou další pokračovací sadu."


Proč se můžete i vy spolehnout na Juziku?

Reprezentativní výzkum společnosti Juzika, jehož se zúčastnilo více než 45 lidí v ČR ve věku od 12 do 44 let v ČR, ukázal, že:


 • 83 % testujících pozorovalo nějaký anti-akné efekt již po prvním týdnu používání produktů.

 • Dále nikdo z testujících nepociťoval nežádoucí vedlejší účinky, jako je suchost nebo podráždění pokožky, což jsou velmi časté vedlejší účinky standardních kožních léčiv proti akné.


Podívejte se na akné proměnu dospělé klientky z ČR.


Fotka 6 - Akné proměna s Juzikou.
Fotka 3 - Akné proměna s Juzikou po cca 4 týdnech.

Slova dospělé klientky:

"Dobrý den. Produkty jsou fajn. Používám denně a musím říct, že krásně pracují s pupínky. Bolavé pupínky do druhého dne nebolí a krásně se hojí."


Další reprezentativní výzkum společnosti Juzika, jehož se zúčastnilo celkem 18 žen v České a Slovenské republice ve věku od 23 do 38 let, ukázal, že:


 • 78 % testujících uvedlo, že jejich pleť vypadá zdravější po konci používání Juziky po 4 týdnech.


Jen pro připomenutí: Účinnost kožních léčiv na akné (např. retinoidů) dle odpovědí v dotaznících vyplněných léčenými lidmi těmito kožními látkami se pohybuje v rozmezí pouhých 35-54 %.


Podívejte se na akné proměny po používání Juziky ze Slovenska.


Fotka 2 - Akné proměna na pravé tváři po 28 dnech.
Fotka 4 - Akné proměna na pravé tváři po 28 dnech.

Slova dospělé klientky:

"Vyhovovala mi vôňa produktov, konzistencia, krásne jednoduché a praktické balenia, ktoré sú super aj na cesty."


Další šťastný příběh z testování Juziky ze Slovenska.


Fotka 3 - Akné proměna v okolí brady po 28 dnech,
Fotka 5 - Akné proměna s Juzikou v okolí brady po 28 dnech.

Slova dospělé klientky:

"Od produktov kozmetiky JUZIKA som očakávala pomoc s akné na pleti, zmiernenie, dodanie hydratácie a zlepšenie celkového stavu pleti. Už po krátkom čase som pozorovala zlepšenie pleti, hlavne v problémovej oblasti tváre (poznámka od autora – na bradě). Som veľmi spokojná s účinkami produktov."


Co říká naše dlouhodobá zákaznice ze Slovenska o Juzice a jejím efektu na zánětlivé aknéNaše šťastná klientka ze Slovenska s produkty Juzika.


Spokojená klientka s produkty Juzika.
Fotka 6 - Spokojená klientka ze Slovenska s produkty Juzika.

Podívejte se na pár našich obdržených psaných recenzí od našich klientek s citlivou pletí, které trápilo akné. Dále produkty Juzika:


 • jsou dermatologicky testovány. Dermatologické testování bylo provedeno celkem u 25 dobrovolníků (věk 23-70; 19 žen; 6 mužů) s cílem přesného zhodnocení bezpečnosti kosmetických výrobků. Za daných podmínek testování nebyla u dobrovolníků zaznamenána žádná objektivní kožní reakce ani žádné subjektivní negativní pozorování.

 • nepotřebují speciální skladovací podmínky jako jiné anti-akné produkty, které potřebují být např. v ledničce.

 • nezpůsobují bělení oblečení a ložního prádla jako je tomu např. u benzoylperoxidu nebo jiných anti-akné látek.

 • rychle se vstřebávají a nezanechávají pocit mastnoty. Dle jedné klientky: "Vyhovuje mi gelová konzistence obou produktů, hezky se to vpije do pleti a nezanechává lepivý pocit." 

 • jsou kompatibilní s make-upem. Dle jedné klientky: "Kompatibilita s make-upem je dobrá… někdy se krémy s make-upem spojují.. a udělá to takovou divnou hmotu, ale to dělají spíše těžké krémy… což tento je lehoučký."

 • jsou dodávány v praktických ekologických baleních s pumpičkou.


Další důkazy, že Juzika skutečně funguje - Podívejte se na hodnocení a fotky našich zákaznic před a po používání Juziky


Fotka 5 - Akné proměna po cca 3 týdnech s Juzikou.
Fotka 7 - Akné proměna po cca 3 týdnech s Juzikou, kdy nic nepomáhalo.

Slova klientky, kdy jí nic dlouhodobě nepomáhalo:

"Juzika mi pomáhá."


Další příběh spokojené klientky, kdy jí dlouho nic nepomáhalo.


Akné proměna s Juzikou.
Foto 8 - Akné proměna, kdy klientce nepomáhalo nic dlouhou dobu.

Slova klientky:

"Juziku bych doporučila všem. Je to opravdu jediné, co mi za 15 let pomohlo ,a že jsem toho vyzkoušela hromadu. Od různých drahých krémů ,sér, vitamínů atd. Neočekávala jsem raději nic ,ale překvapila mě na 100%."


Další akné proměna spokojené klientky.

Fotka Fotka 1 - Akné proměna naší klientky s Juzikou po 30 dnech.naší zákaznice před a po používání Juziky
Fotka 9 - Akné proměna naší klientky s Juzikou po 30 dnech, kdy je viditelné zahojení červených zanícených akné boláčků.

Slova dospívající klientky:

"Skoro žádná kosmetika nebyla schopná mi pomoct s akné a byla jsem z toho nešťastná. Po obdržení kolekce byly první dojmy skvělé. Balení nádherné a textura produktů snad ještě lepší! Krém je opravdu hydratační, zatím nejlepší co jsem měla. Kosmetika mi opravdu vyhovuje. 😊 Celý koncept, textura, funkčnost, vše je jeden velký zážitek.

No, tady vidíte fotky po a před při používání kosmetiky jeden měsíc.😊

“Zarudlé” místa jsou už vlastně jen jizvičky, které se ještě zahojí. Ale za mě je ten rozdíl obrovský! 😍😍

Jsem s kosmetikou naprosto spokojená a budu ji používat i nadále, protože mi totiž žádná kosmetika tolik nepomohla! ❤️ 😊"


Spokojená klientka poslala další foto po pokračování používání Juziky.


Fotka 4 - Naše spokojená klientka se setem od Juziky.
Fotka 10 - Naše spokojená klientka s Krémem a Sérem od Juziky.

Další šťastný příběh s Juzikou.

Fotka 3 - Tříměsíční akné proměna našeho dlouhodobého klienta s Juzikou.
Fotka 11 - Tříměsíční akné proměna našeho dlouhodobého klienta s Juzikou.

Slova dospívajícího klienta:

"Moje zkušenosti s akné jsou opravdu špatné, trpím hormonálním akné už nějaký ten rok. Před asi 5 měsíci jsem nevěděl, co dělat proto, aby se to alespoň o trochu zlepšilo, nic nepomáhalo, upravení stravy, všemožné krémy od reklam, které slibovaly, že se to zlepší po zakoupení jejich produktů ani krém od dermatoložky bohužel nepomohl. Až do doby co jsem narazil na internetu na Juzika produkty. Objednal jsem rovnou jak Krém, tak Sérum a asi po 3 měsících užívání se mi to konečně o něco zlepšilo za což, jsem opravdu rád."


Další šťastný příběh s Juzikou.


Fotky našich zákazníků před a po používání Juziky
Fotka 12 - Proměna naší zákaznice po 6 týdnech s Juzikou.

Slova dospělé klientky:

"Krém má úžasnou konzistenci, krásně se roztírá, skvěle hydratuje a především POMÁHÁ. Přikládám fotku, kde je vidět zlepšení. Krém používám cca 6 týdnů a maximální spokojenost. Moc děkuji a doporučuji.❤️"


Klientka dále používá Juziku. Zde zaslané video z prosince (2023), téhož roku.A další fotka spokojené klientky z letošního roku (2024), kdy je vidět, že dlouhodobé používání Juziky se opravdu vyplatí pro zatažení akné červených boláčků.


Akné proměna s Juzikou.
Fotka 13 - Spokojená klientka bez velkých červených akné boláčků díky dlouhodobému používání Juziky.

V Juzice věříme, že kosmetika by měla být přátelská k přírodě, s účinkem na pokožku a bez vedlejších nežádoucích účinků.


Kupte přírodní kosmetiku proti akné Juzika, která:


 • funguje,

 • je dermatologicky testovaná a

 • dle testujících bez vedlejších nežádoucích účinků.Naše hodnocení kosmetiky na akné jsou ověřená. Oslovili jsme klienty, aby nám zaslali své recenze.

690 zobrazení0 komentářů

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše

Comments


bottom of page