top of page

Akné a pozánětlivý pigmentový flíčky - jak se jich zbavit a předcházet jejich tvorbě

Aktualizováno: před 4 dny

Podle vědeckých studií je světová výskytovost akné 9,4 % a toto kožní onemocnění postihuje ~85 % mladých lidí ve věku 12–25 let. Nedávné vědecké výzkumy také ukázaly nárůst akné u dospělých, zejména u dospělých žen. Dále téměř každému člověku zůstal během života pigmentový flíček jako následek po akné pupínku. Výskyt akné a pigmentových flíčků je tedy velmi častý. Bohužel ale léčba akné a pigmentových flíčků je velmi často neefektivní a přerušena kvůli podráždění pleti použitými léčebnými přípravky nebo neúčinností této léčby. Proto vám přinášíme tento článek, kde se dozvíte základní informace o akné, pigmentových flíčkách a také šetrný účinný regenerační plán proti akné, který vám zajistí čistou pleť bez pozánětlivých pigmentových skvrnek a akné pupínků. Než vám ho však představíme, je nejprve nutné vysvětlit ve stručnosti pár základních informací ohledně pozánětlivých pigmentových flíčků.


Pozánětlivý pigmentový flíčky - dělení a jejich projevy

U mnoha lidí s akné jsou pupínky často doprovázeny pigmentovými změnami, včetně tzv. pozánětlivé hyperpigmentace a pozánětlivýho erytému.


Pozánětlivá hyperpigmentace (angl. post-inflammatory hyperpigmentation, PIH)

U akné se PIH projevuje jako hnědé až šedohnědé „flíčky“ v místech akné pupínků a stává se nejzřetelnější po odeznění začervenání. Tento kožní následek po akné se nejčastěji vyskytuje u jedinců s tmavší pletí.


Obrázek 1 - Pozánětlivá hyperpigmentace
Obrázek 1 - Pozánětlivá hyperpigmentace.

Pozánětlivý erytém (anglicky post-inflammatory erythema, PIE) 

PIE je obvykle pozorován u osob s akné se světlejšími typy pleti a týká se lokalizovaného kožního začervenání.


Mnoho dermatologů a kožních specialistů spojuje PIE s růžovými až červenými „flíčky“.


Obrázek 2 - Pozánětlivý erytém
Obrázek 2 - Pozánětlivý erytém.

Jak se zbavit pozánětlivých pigmentových flíčků - řešení pomocí aktivních kosmetických složek

Aktivní kosmetická látka proti pozánětlivé hyperpigmentaci

Kosmetická ingredience proti pozánětlivé hyperpigmentaci, která je přátelská k akné pleti, je např. kyselina linolová.


Vědecký důkaz - velmi stručně

U kyseliny linolové byl zjištěn účinný zesvětlující účinek po její kožní aplikaci na hyperpigmentovanou pokožku stimulovanou UV zářením.


Graf řekne vždy více:


Graf 1 - Kyselina linolová vykazuje silné účinky proti hyperpigmentaci pleti.
Graf 1 - Kyselina linolová vykazuje silné účinky proti hyperpigmentaci pleti.

 1. Kožní aplikace kyseliny linolové prokazatelně vykazuje účinky proti hyperpigmentaci pleti. Efekt UV záření pro vyvolání hyperpigmentace byl snížen o 78 % - světle hnědý sloupec v Grafu 1, vpravo.

 2. Sloupec pro kontrolní skupinu, která nebyla nijak ošetřena, vystupuje jako základní linie (proto 100 %) - tmavě hnědý sloupec v Grafu 1, vlevo.


Poznámka pod čarou: Melanin je tmavé kožní barvivo (tzv. kožní pigment).


Aktivní kosmetická složka proti pozánětlivýmu erytému

Zklidňující ingredience proti erytému (zarudnutí), která je přátelská k akné pleti, je např. DIAM Oléoactif®.


Vědecký důkaz - velmi stručně

U DIAM Oléoactif® bylo zjištěno, že vykazuje ochranné vlastnosti proti erytému (zarudnutí) po nanesení na lidskou pokožku.

Graf řekne vždy více:


Graf 2 - DIAM Oléoactif® vykazuje ochranné vlastnosti proti aktivnímu zarudnutí pleti.
Graf 2 - DIAM Oléoactif® vykazuje ochranné vlastnosti proti erytému..

Popis Studie: Kůže byla vystavena UV záření. Testující poté ihned aplikovali 3krát krém obsahující DIAM Oléoactif®. UV paprsky zde vystupovaly jako stimul pro vyvolání erytému.


Výsledky Studie: Graf 2

 1. DIAM Oléoactif® výrazně snižuje erytém vyvolaný UV paprsky 30 minut po vyvolání. Výsledný efekt zarudnutí byl potlačen o 54 % - světle modrý sloupec v Grafu 2, vpravo.

 2. UV paprsky vyvolaly erytém - červený sloupec v Grafu 2, vlevo. Vystupuje jako základní linie (proto 100 %).


Jak předcházet tvorbě pozánětlivých pigmentačních skvrnek - řešení pomocí aktivních kosmetických složek

Jak už název napovídá, za tvorbu pozánětlivých pigmentových flíčků může kožní zánět. Proto pro prevenci tvorby pozánětlivých skvrnek kožní experti doporučují používat protizánětlivé ingredience.


Aktivní kosmetické látky pro potlačení kožního zánětu

Protizánětlivé kosmetické složky, které jsou přátelské k akné pokožce, jsou např. kyselina linolová a DIAM Oléoactif®.


Vědecký důkazy - velmi stručně

U kyseliny linolové byl zjištěn protizánětlivý účinek po jejím přidání ke kožním buňkám.


Graf řekne vždy více:


Graf 3 - Kyselina linolová vykazuje protizánětlivé účinky.
Graf 3 - Kyselina linolová vykazuje protizánětlivý účinky.

 1. Aplikace kyseliny linolové na kožní buňky prokazatelně vykazuje protizánětlivý účinky. Efekt stimulu pro vyvolání zánětu byl snížen o 92 % - světle modrý sloupec v Grafu 3, vpravo.

 2. Sloupec pro zánětlivý stimul vystupuje jako základní linie - červený sloupec v Grafu 3, vlevo. V této studii byly použity pro vyvolání zánětu kožní bakterie C. acnes.


U DIAM Oléoactif® bylo také zjištěno, že vykazuje vlastnosti proti vyvolaní zánětu v buňkách.


Graf řekne vždy více:


Graf 4 - DIAM Oléoactif® vykazuje protizánětlivé účinky.
Graf 4 - DIAM Oléoactif® vykazuje protizánětlivý účinky.

Popis Studie: Test byl proveden na buňkách. Ke všem z nich bylo přidáno činidlo pro vyvolání zánětu a poté některé z nich byly ošetřeny DIAM Oléoactif®.


Výsledky Studie: Graf 4

 1. DIAM Oléoactif® výrazně snižuje vyvolaný zánět. Výsledný efekt zánětu byl potlačen o 68 % - světle modrý sloupec v Grafu 4, vpravo.

 2. Prozánětlivé činidlo vyvolalo zánět - červený sloupec v Grafu 4, vlevo. Vystupuje jako základní linie (proto 100 %).


Shrnutí - Jak se zbavit a jak předcházet tvorbě pozánětlivých pigmentačních flíčků

Kombinací složek kyseliny linolové a DIAM Oléoactif® dojde k efektivní redukci pozánětlivých pigmentačních skvrnek a při pravidelné aplikaci těchto kosmetických látek dále dojde k účinné prevenci tvorby těchto flíčků.


Obrázek řekne vždy více:


Obrázek 3 - Shrnující schéma: Jak se zbavit a jak předcházet tvorbě pozánětlivých pigmentačních flíčků. Kombinací složek kyseliny linolové a DIAM Oléoactif® dojde k efektivní redukci pozánětlivých pigmentačních skvrnek a dále dojde k účinné prevenci tvorby těchto flíčků. Protože, kyselina linolová snižuje hyperpigmentaci a zánět a DIAM Oléoactif® snižuje erytém a zánět.
Obrázek 3 - Shrnující schéma: Jak se zbavit a jak předcházet tvorbě pozánětlivých pigmentačních flíčků. Kombinací složek kyseliny linolové a DIAM Oléoactif® dojde k efektivní redukci pozánětlivých pigmentačních skvrnek a dále k účinné prevenci tvorby těchto flíčků. Protože: kyselina linolová snižuje hyperpigmentaci a zánět a DIAM Oléoactif® snižuje erytém a zánět.

V předešlých odstavcích jsme se snažili zodpovědět hlavní otázky, které jsme si položili na začátku tohoto blog článku a to: jak se efektivně zbavit a jak předcházet tvorbě pozánětlivých pigmentačních skvrnek.


V následující krátké kapitole rozebereme odpověď na druhou hlavní položenou otázku a to: jak efektivně redukovat akné.


Jak se zbavit akné pupínků - řešení pomocí šetrných kosmetických ingrediencí

K nejvíce používaným kožním léčivům proti akné se řadí benzoylperoxid (akneroxid), retinoidy (např. adapalen/differin gel a tretinoin/acnatac), kyselina azelaová (skinoren) a antibiotika, ale jejich nejčastější nežádoucí účinky jsou pigmentační změny a podráždění pokožky. Jak tedy efektivně redukovat akné bez těchto nežádoucích vedlejších účinků na pleti?

Dovolte mi vám představit šetrné přírodní složky, Acnilys® a Miniporyl™.


 • Miniporyl™ je přírodní extrakt z květu červeného jetele.

 • Acnilys® je veganský extrakt, který se získává z ovoce kvetoucí rostliny růžové myrty.


 1. U Acnilys® bylo zjištěno, že je schopen redukovat zánětlivé akné pupínky. V klinické studii, které se zúčastnilo celkem 22 žen a 20 mužů ve věku 18-35 let, bylo prokázáno, že používání kožního produktu s Acnilys® dvakrát denně po dobu 28 dnů vedlo ke snížení počtu zánětlivých akné boláčků o 57 %.

 2. U Miniporyl™ bylo zjištěno, že je schopen redukovat černé akné pupínky. V klinické studii, které se zúčastnilo celkem 20 žen a 20 mužů ve věku 21-55 let, bylo prokázáno, že používání kožního produktu s Miniporyl™ dvakrát denně po dobu 30 dnů vedlo ke snížení počtu černých akné teček u 74 % testujících.


Efektivní a zároveň šetrná redukce akné je tedy dosažena kombinací kosmetických ingrediencí Acnilys® a Miniporyl™


Shrnutí - Jak se zbavit a Jak předcházet tvorbě pozánětlivých pigmentačních flíčků a Jak se zbavit akné pupínků - řešení pomocí aktivních kosmetických ingrediencí

Kombinací kosmetických složek, kyseliny linolové, DIAM Oléoactif®, Miniporyl™ a Acnilys®, dojde k efektivní redukci akné pupínků a pozánětlivých pigmentových flíčků a jejich prevenci tvorby. Protože:


 1. Kyselina linolová redukuje pozánětlivou hyperpigmentaci a kožní zánět.

 2. DIAM Oléoactif® redukuje pozánětlivý erytém a kožní zánět.

 3. Miniporyl™ redukuje akné černé tečky a pupínky.

 4. Acnilys® redukuje zánětlivé červené pupínky a boláčky.


Obrázek řekne vždy více:


Obrázek 4 - Shrnující schéma: Jak se zbavit a Jak předcházet tvorbě pozánětlivých pigmentačních flíčků a Jak se zbavit akné pupínků. Kombinací kosmetických složek, kyseliny linolové, DIAM Oléoactif®, Miniporyl™ a Acnilys®, dojde k efektivní redukci akné pupínků a pozánětlivých pigmentových flíčků a jejich prevenci tvorby. Protože: Kyselina linolová redukuje pozánětlivou hyperpigmentaci a kožní zánět; DIAM Oléoactif® redukuje pozánětlivý erytém a kožní zánět; Miniporyl™ redukuje akné černé tečky a pupínky; Acnilys® redukuje zánětlivé červené pupínky a boláčky.
Obrázek 4 - Shrnující schéma: Jak se zbavit a Jak předcházet tvorbě pozánětlivých pigmentačních flíčků a Jak se zbavit akné pupínků. Kombinací kosmetických složek, kyseliny linolové, DIAM Oléoactif®, Miniporyl™ a Acnilys®, dojde k efektivní redukci akné pupínků a pozánětlivých pigmentových flíčků a jejich prevenci tvorby. Protože: Kyselina linolová redukuje pozánětlivou hyperpigmentaci a kožní zánět; DIAM Oléoactif® redukuje pozánětlivý erytém a kožní zánět; Miniporyl™ redukuje akné černé tečky a pupínky; Acnilys® redukuje zánětlivé červené pupínky a boláčky.

A asi teď se můžete ptát, kde můžete tedy sehnat takovou kosmetiku, která kombinuje právě tyto aktivní složky ve svých produktech?


Máte štěstí. Našli jste ji. Dovolte mi vám představit českou kosmetickou firmu Juzika, která se specializuje na akné pokožku.


Přírodní kosmetika proti akné Juzika = šetrný účinný regenerační plán proti akné a pigmentačním flíčkům

Juzika je česká přírodní kosmetika proti akné, která ve svých produktech kombinuje efektivně depigmentační a anti-akné vlastnosti. Naše produkty, Krém a Sérum proti akné:

 • obsahují DIAM Oléoactif® a olej z vinných pecek, jeden z nejlepších veganských zdrojů kyseliny linolové, pro šetrnou redukci pigmentačních flíčků a skvrnek. Dle jednoho klienta: "Po delší aplikaci Séra proti akné nedošlo ke vzniku pozánětlivýho erytému v místě pupínku."

 • obsahují Miniporyl™ a Acnilys®, patentované anti-akné látky, které prokázaly klinický účinek proti akné. Dle jedné testující: "Fungují skvěle, pleť je po používání bez akné."


Co říká naše dospívající klientka ohledně zklidňujících, depigmentačních a anti-akné vlastností JuzikyProč se můžete i vy spolehnout na Juziku?

Reprezentativní výzkum společnosti Juzika, jehož se zúčastnilo více než 45 lidí ve věku od 12 do 44 let, ukázal, že:

 • 83 % testujících pozorovalo nějaký anti-akné efekt již po prvním týdnu používání produktů.


Další reprezentativní výzkum společnosti Juzika, jehož se zúčastnilo celkem 18 žen v České a Slovenské republice ve věku od 23 do 38 let, ukázal, že:

 • 78 % testujících uvedlo, že jejich pleť vypadá zdravější po konci používání Juziky po 4 týdnech.


Jen pro srovnání: Účinnost kožních léčiv na akné (např. retinoidy) dle odpovědí v dotaznících vyplněných léčenými lidmi těmito kožními látkami se pohybuje v rozmezí pouhých 35-54 %.


Podívejte se na pár našich obdržených psaných recenzí od našich klientek s citlivou pletí, které trápilo akné a zarudnutí (pozánětlivý erytém). Dále produkty Juzika:

 • pomáhají zlepšovat sebevědomí. Dle jedné testující: "Konečně nepoužívám make-up a cítím se dobře, dokonce se chci i fotit."

 • nepotřebují speciální skladovací podmínky jako jiné anti-akné produkty, které potřebují být např. v ledničce.

 • jsou dermatologicky testovány. Dermatologické testování bylo provedeno celkem u 25 dobrovolníků (věk 23-70; 19 žen; 6 mužů) s cílem přesného zhodnocení bezpečnosti kosmetických výrobků. Za daných podmínek testování nebyla u dobrovolníků zaznamenána žádná objektivní kožní reakce ani žádné subjektivní negativní pozorování. (Dermatologicky testované znamená, že produkty byly testovány na kůži dobrovolníků a následné vyhodnocení a protokoly byly vytvořeny kvalifikovanou osobou.)

 • obsahují více než 95 % přírodních látek a jsou bez přidaných vonných složek.

 • mají lehkou gelovou konzistenci. Vedle rychlé účinnosti byla konzistence produktů druhou nejvíce překvapivou vlastností daných přípravků dle testujících.

 • rychle se vstřebávají a nezanechávají pocit mastnoty. Dle jedné klientky: "Vyhovuje mi gelová konzistence obou produktů, hezky se to vpije do pleti a nezanechává lepivý pocit." 

 • jsou kompatibilní s make-upem. Dle jedné klientky: "Kompatibilita s make-upem je dobrá… někdy se krémy s make-upem spojují.. a udělá to takovou divnou hmotu, ale to dělají spíše těžké krémy… což tento je lehoučký."

 • jsou dodávány v praktických ekologických baleních s pumpičkou.

 • stačí aplikovat v opravdu malých množstvích. Dle jedné klientky: "Zjistila jsem, že stačí opravdu malé množství - séra jedna pumpička, krému dvě na celý obličej a krk i s částí dekoltu. A poté funguje skvěle."

 • jsou skladem. Mohou k vám být odeslány do 24 h.

 • jsou vyvinuty a vyrobeny v České republice.


Další důkazy místo slibů - Podívejte se na hodnocení a fotky našich zákazníků před a po používání Juziky

Juzika a krátkodobé užívání


Fotky našich zákazníků před a po používání Juziky
Fotka 1 - Proměna našeho klienta po 6 dnech s Juzikou bez vzniku pozánětlivýho erytému.

Slova klienta:

"Pupínek není bolestivý na omak, splaskl za noc. Viditelně je menší, není tak zarudlý. Došlo ke zklidnění a zmenšení otoku. Po jedné noci se už vlastně začíná hojit.

Nemám už takový pocit, že ten pupínek mi "svítí" na celém čele, že nepřitahuje takovou pozornost.


Po delší aplikaci Séra proti akné nedošlo ke vzniku pozánětlivýho erytému v místě pupínku."


Juzika a dlouhodobé používání


Fotka 4 - Akné proměna naší klientky s Juzikou po 30 dnech.
Fotka 2 - Akné proměna naší klientky s Juzikou po 30 dnech. Prokazatelně viditelné snížení zarudnutí pozánětlivýho erytému v místě akné a dále počtu zanícených akné pupínků.

Slova klientky:

"Skoro žádná kosmetika nebyla schopná mi pomoct s akné a byla jsem z toho nešťastná. Po obdržení kolekce byly první dojmy skvělé. Balení nádherné a textura produktů snad ještě lepší! Krém je opravdu hydratační, zatím nejlepší co jsem měla. Kosmetika mi opravdu vyhovuje. 😊 Celý koncept, textura, funkčnost, vše je jeden velký zážitek.

No, tady vidíte fotky po a před při používání kosmetiky jeden měsíc.😊

“Zarudlé” místa jsou už vlastně jen jizvičky, které se ještě zahojí. Ale za mě je ten rozdíl obrovský! 😍😍

Jsem s kosmetikou naprosto spokojená a budu ji používat i nadále, protože mi totiž žádná kosmetika tolik nepomohla! ❤️ 😊"


Klientka poslala další foto po pokračování používání Juziky.


Fotka 4 - Naše spokojená klientka se setem od Juziky.
Fotka 3 - Naše spokojená klientka se setem Akné duo od Juziky.

Další příběh s Juzikou.


Fotky našich zákazníků před a po používání Juziky
Fotka 4 - Proměna naší zákaznice po 3 týdnech s Juzikou. Prokazatelně viditelné zmizení zarudnutí pozánětlivýho erytému v místě akné a dále účinná redukce zanícených akné pupínků.

Slova klientky:

"Příjemné produkty, hezky hydratují. Konečně něco co mi pomohlo! Určitě koupím zase!"


Další příběh s Juzikou.


Fotky našich zákazníků před a po používání Juziky
Fotka 5 - Proměna naší zákaznice po 6 týdnech s Juzikou. Prokazatelně viditelné zklidnění pleti, snížení zarudnutí pozánětlivýho erytému v místě akné a dále počtu zanícených akné pupínků.

Slova klientky:

"Krém má úžasnou konzistenci, krásně se roztírá, skvěle hydratuje a především POMÁHÁ. Přikládám fotku, kde je vidět zlepšení. Krém používám cca 6 týdnů a maximální spokojenost. Moc děkuji a doporučuji.❤️"


Klientka dále používá Juziku. Zde zaslané video z prosince, téhož roku.Trápí vás akné a pigmentační flíčky po pupíncích?


Vyřešte tento kožní problém kosmetikou proti akné Juzika, která efektivně kombinuje anti-akné a depigmentační vlastnosti.


Krém a Sérum proti akné obsahují depigmentační látky, DIAM Oléoactif® a olej z vinných pecek, jeden z nejlepších přírodních zdrojů kyseliny linolové. Pro zprostředkování anti-akné vlastností Juzika ve svých produktech využívá šetrné přírodní složky, Acnilys® a Miniporyl™. Naše hodnocení kosmetiky na akné jsou ověřená. Oslovili jsme klienty, aby nám zaslali své recenze.

192 zobrazení0 komentářů

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše

Comments


bottom of page