top of page

Skryté problémy běžných potravinových doplňků proti akné – jejich odhalení, objasnění proč nefungují a účinná náhrada pro efektivní léčbu akné

Ve vědeckém průzkumu bylo zjištěno, že lidé s akné věří, že potravinové doplňky proti akné pomáhají s pupínky, což naznačuje, že tito lidé si budou kupovat dané doplňky pro léčbu svého akné. Je to ale opravdu ten správný přístup pro efektivní redukci akné? Na tuto otázku se budeme snažit odpovědět v tomto blog článku, kdy rozebereme realisticky běžné „tabletkové“, „kapslové“ a „tekuté“ potravinové doplňky a jejich možný efekt na léčbu akné.


Obrázek 1 - Různé tabletkové potravinové doplňky.
Obrázek 1 - Různé tabletkové a kapslové potravinové doplňky.

Nejběžnější aktivní složky obsažené v potravinových doplňcích prodávaných pro redukci akné v ČR jsou vitamíny A, E, D, C a "béčka", stopové prvky zinek a selen a probiotika.


Na následujících řádcích rozebereme celkem 4 nejzásadnější problémy těchto aktivních složek, které se mohou vyskytnout při orálním podání.


Použitá vědecká publikace:

Nguyen Q. G. a et al., Diet and acne: an exploratory survey study of patient beliefs, Dermatol Pract Concept, 2016 Apr 30;6(2):21–27.


Problémy aktivních látek v potravinových suplementech

1. Stabilita použitých aktivních surovin během skladování produktů – velmi stručně

Vitamín D

Např. bylo zjištěno ve vědecké studii, že u dvou dostupných potravinových doplňků dochází ke snížení obsahu vitamínu D během pouhého skladování po jednom otevření produktů pro odebrání vzorků. U těchto produktů po 6 měsících při skladování při 4 °C (v ledničce) došlo ke ztrátě 23 % a 34 % v obsahu vitamínu D. Při skladování při 25 °C (pokojová teplota – např. v kuchyni) došlo ke ztrátě 60 % a 98 % vitamínu D (Graf 1)!


Graf řekne vždy více:


Grafické znázornění rozkladu vitamínu D v potravinových doplňcích
Graf 1 - Grafické znázornění rozkladu vitamínu D po 6 měsících ve dvou komerčně dostupných potravinových doplňcích při rozdílné teplotě skladování.

Den otevření (Graf 1) označuje den, kdy byl daný produkt otevřen v laboratoři, odebrán z něj vzorek pro určení obsahu vitamínu D na začátku experimentu (proto 100 %, vystupuje jako základní linie) a následně byl uzavřen a skladován buď při 4 °C nebo při 25 °C po dobu 6 měsíců. Následně po uplynutí 6 měsíců produkty byly znovu otevřeny pro odebrání druhých vzorků, které prokázaly výrazný pokles v obsahu vitamínu D v závislosti na teplotě skladování.


Použitá vědecká publikace:

Temova R. Ž. a et al., Comprehensive Stability Study of Vitamin D3 in Aqueous Solutions and Liquid Commercial Products, Pharmaceutics, 2021, 13, 617.


Vitamín A a E

U vitamínu A byl zjištěn ve vědecké studii jeho pokles v potravinovém doplňku při skladování při pokojové teplotě po 6 a 12 měsících o 33 % a 66 % (Graf 2).


Graf řekne vždy více:


Rozklad vitamínu A v potravinovém doplňku.
Graf 2 - Grafické znázornění rozkladu vitamínu A v dostupném potravinovém doplňku při skladování při 25 °C po 6 a 12 měsících.

Produkt byl skladován při pokojové teplotě, aby se simulovala jeho spotřeba v domácnosti, mimo světlo a byl otevřen v době analýzy. Celkově třikrát a to při obdržení produktu = první otevření (pro určení množství vitamínu A v daném produktu na začátku experimentu, proto 100 %), a poté po 6 a 12 měsících.


U vitamínu E byl také zjištěn ve stejné vědecké studii jeho pokles v potravinovém doplňku při skladování při pokojové teplotě po 6 a 12 měsících o 33 % a 58 % (Graf 3).


Graf řekne vždy více:


Rozklad vitamínu E v potravinovém doplňku
Graf 3 - Grafické znázornění rozkladu vitamínu E v dostupném potravinovém doplňku při skladování při 25 °C po 6 a 12 měsících.

Produkt byl skladován při pokojové teplotě, aby se simulovala jeho spotřeba v domácnosti, mimo světlo a byl otevřen v době analýzy. Celkově třikrát a to při obdržení produktu = první otevření (pro určení množství vitamínu E v daném produktu na začátku experimentu, proto 100 %), a poté po 6 a 12 měsících.


Použitá vědecká publikace:

Abe-Matsumoto L. T. a et al., Stability of antioxidant vitamins in commercial vitamin supplements, Braz. J. Pharm. Sci. 2018;54(4):e17700.


Shrnutí uvedeného problému a náš verdikt

Pokud jste si koupili některý z daných výrobků po 6 nebo 12 měsících od data výroby, tak obsahy uvedených vitamínů pravděpodobně vůbec neodpovídaly tomu, co mají napsané na etiketě. A upřímně nikdo neví, kolik vitamínů v těchto produktech vlastně zbylo. Takže si asi dovedete poté představit, že daný produkty neměly a ani vlastně nemohly mít efekt na vaši akné pokožku. A to vitamíny byly teprve „na začátku své cesty“ do vaší pleti. Jak uvidíte dále v tomto blog článku, jsou tu poté další problémy např. se vstřebáním aktivních látek ze suplementů trávicím ústrojím.

Náš verdikt - jedno proti pro používání potravinových doplňků pro léčbu akné kvůli špatné ochraně nestabilních aktivních látek v těchto produktech některými výrobci.


2. Množství použitých aktivních složek v potravinových doplňcích versus v klinických studiích, které prokázaly jejich anti-akné účinek – velmi stručně

Zinek

Zinek je nejčastější stopový minerál, který je používán v potravinových doplňcích proti akné. Pojďme se podívat na jeho potřebné množství pro jeho anti-akné působení.


V mnoha klinických studiích bylo potvrzeno, že orálně podávaný zinek pomáhá s akné. Porovnali jsme tedy množství použitého zinku v těchto klinických studiích s prvními 5 potravinovými doplňky, který nám nabídl Google při vyhledávání "potravinový doplněk proti akné" (25.5.2024). Množství použitého zinku v potravinových doplňcích byla velmi široká a to v rozmezí 0,8–250 % doporučeného denního příjmu zinku pro dospělou osobu. Množství použitého zinku v klinických studiích byla 300–2420 % doporučeného denního příjmu zinku pro dospělou osobu!


Graf řekne vždy více:


Grafické znázornění obsahu zinku v potravinových doplňcích a klinických studiích
Graf 4 - Grafické znázornění pro porovnání obsahu zinku v různých potravinových doplňcích a použitého množství zinku při klinických studiích, které prokázaly jeho účinek proti akné. Obsah zinku je zobrazen pomocí doporučené denní dávky v procentech pro dospělé osoby. Tato doporučená denní dávka je 10 mg (tedy 100 %) dle NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) č. 1169/2011 ze dne 25. října 2011.

Použité vědecké publikace:

B. Dreno a et al., Low doses of zinc gluconate for inflammatory acne, Acta Derm Venereol, 1989;69(6):541-3; L. Hillström a et al., Comparison of oral treatment with zinc sulphate and placebo in acne vulgaris, Br J Dermatol, 1977 Dec;97(6):681-4; K. Göransson a et al., Oral zinc in acne vulgaris: a clinical and methodological study, Acta Derm Venereol, 1978;58(5):443-8.


Shrnutí uvedeného problému a náš verdikt

Množství použitého zinku v potravinových doplňcích jsou oproti klinicky ověřeným koncentracím pro účinné anti-akné působení v některých případech mnohem nižší a pravděpodobně pouze jeden má potenciál se svým množstvím zinku vyvolat anti-akné efekt (Produkt 5, Graf 4). Tento problém je především způsoben tím, že nejvyšší přípustné množství zinku v denní dávce v potravinovém doplňku je stanoveno zákonem na 25 mg, tedy na 250 % denního příjmu pro dospělou osobu, což nabízí pouze jeden z orálních suplementů a to Produkt 5 (Graf 4).


Náš verdiktdruhé proti pro používání potravinových doplňků pro léčbu akné kvůli často nízkým ne-klinicky ověřeným koncentracím aktivních látek. Dále některé aktivní látky, např. zinek, ani nemohou být kvůli zákonu použity v klinicky ověřených koncentracích v potravinových doplňcích stravy.


Použitá publikace:

Průvodce spotřebitele, svazek č. 12 - Doplňky stravy (Potraviny k doplnění jídelníčku), 1. vydání; © Ing. Irena Michalová, © Sdružení českých spotřebitelů, o. s., Praha, září 2007; ISBN 978-80-903930-1-1


3. Vstřebatelnost použitých aktivních surovin – velmi stručně

V tomto populárně naučném článku zmíníme pouze tři skupiny faktorů, které ovlivňují vstřebatelnost aktivních látek při orálním podání, jinak jich je mnohem více.


Obrázek 2 - Schématické znázornění gastrointestinální soustavy.
Obrázek 2 - Schématické znázornění trávicí soustavy.

Forma aktivní látky v potravinovém doplňku

U zinku bychom vám chtěli ukázat další problém, a to je rozdílná vstřebatelnost jeho aktivní formy.


Rozlišují se celkem dva základní typy forem zinku, tzv. anorganický a organický. Anorganický příklad je oxid zinečnatý, organický citrát zinečnatý.


Ve vědecké studii bylo zjištěno, že průměrná vstřebatelnost byla pro zinek z citrátu zinečnatého (organická forma) 64 % a pro zinek z oxidu zinečnatého (anorganická forma) 49 %, což je signifikantně nižší. A dále tři účastníci studie (to je 20 % účastníků!) měli malou nebo dokonce žádnou vstřebatelnost zinku z oxidu zinečnatého. Autoři této studie tak došli k závěru, že zinek z citrátu (org. forma) je zdravými dospělými osobami dobře absorbován. Oxid zinečnatý (anorg. forma) se naopak hůře vstřebává a některými jedinci může být dokonce minimálně využit!


Popis problému:

Přesto existuje velké množství potravinových doplňků, které obsahují oxid zinečnatý (anorg. forma) jako zdroj zinku.


Použitá vědecká publikace:

R. Wegmüller a et al., Zinc absorption by young adults from supplemental zinc citrate is comparable with that from zinc gluconate and higher than from zinc oxide, J Nutr, 2014 Feb;144(2):132-6.


Použité pomocné látky v produktu

Vedle aktivních složek v potravinových doplňcích jsou ještě tzv. pomocné látky. Např. u tekutých produktů to je rozpouštědlo (olej nebo voda), u tabletek a kapslí to jsou třeba plniva (látky, které pomáhají doplnit objem) a pojiva (látky spojující aktivní složky s plnivy). I tyto pomocné látky mohou mít výrazný vliv na vstřebatelnost aktivních složek.


Cílem vědecké práce bylo porovnat vstřebávání vitamínu D orální cestou porovnáním měkké želatinové tobolky a spreje u zdravých osob. U zdravých jedinců bylo průměrné zvýšení sérové koncentrace vitamínu D téměř dvojnásobné při použití spreje než u želatinových tobolek po 30 dnech.


Popis problému:

Přesto některé potravinové doplňky s vitamínem D jsou ve formě tobolky.


Použitá vědecká publikace:

M. C. Satia a et al., A randomized two way cross over study for comparison of absorption of vitamin D3 buccal spray and soft gelatin capsule formulation in healthy subjects and in patients with intestinal malabsorption, Nutr J, 2015 Oct 29:14:114.


Vliv stravy na vstřebatelnost aktivní látky

Aktivní látka užívaná ústy se musí vstřebat sliznicí žaludku nebo tenkého střeva pro vyvolání požadovaného efektu. V důsledku toho může přítomnost potravy v trávicím traktu snížit nebo i zvýšit její vstřebání. Na následujících řádcích uvedeme jen dva nejznámější příklady.


 1. Rostlinné potraviny, zejména klíčky obilovin a děložní lístky semen luštěnin, obsahují velké množství kyseliny fytové, která snižuje vstřebávání zinku. Dále některé vědecké studie naznačují, že čaj a káva mohou také bránit vstřebávání zinku.

 2. Cílem vědecké studie bylo zjistit, zda podávání doplňku vitamínu D s velkou porcí jídla zlepší jeho vstřebávání a zvýší jeho sérové hladiny. Autoři této studie dospěli k závěru, že užívání vitaminu D s jídlem zlepšuje jeho vstřebávání a vede k asi 50% zvýšení jeho sérových hladin.


Popis problému:

Téměř všechny potravinový doplňky proti akné obsahují "různorodé kombinace aktivních látek", kdy existuje vysoká pravděpodobnost, že pro optimální vstřebání jedné aktivní látky se máte najíst a pro vstřebání jiné aktivní látky ze směsice použitých surovin máte být zase na lačno. A teď co máte dělat, že?


Použité vědecké publikace:

A. Hashimoto a et al., Overview of the zinc absorption mechanism for improving zinc nutrition, Metallomics Research, 2022 Volume 2 Issue 1 Pages rev-20-rev-28; T. Desrosiers a et al., Zinc and Calcium Solubility from Instant Tea and Coffee With and Without the Addition of Milk, J Food Prot, 1991 Jun;54(6):451-453; G. B. Mulligan a et al., Taking vitamin D with the largest meal improves absorption and results in higher serum levels of 25-hydroxyvitamin D, Journal of Bone and Mineral Research, Vol. 25, No. 4, April 2010, pp 928–930; M. C. Silva a et al., Intestinal absorption of vitamin D: a systematic review, Nutr Rev, 2018 Jan 1;76(1):60-76.


Shrnutí uvedených problémů a náš verdikt

Některé potravinové doplňky obsahují nevhodnou formu aktivní látky (nejčastěji je to u zinku) a/nebo špatné pomocné látky a z tohoto důvodu se minimálně vstřebají a nemohou tak zprostředkovat anti-akné efekt.


Náš verdikt – třetí proti používání potravinových suplementů pro léčbu akné. Protože:


 1. vlastně nevíte, kolik vitamínů, minerálů a všech těch přírodních antioxidačních extraktů z jednoho produktu se vám vlastně vstřebá a

 2. 99 % potravinových doplňků proti akné není postaveno na jedné aktivní látce a jak bylo ukázáno, některým látkám může „překážet“ jídlo a jiným zase naopak pomáhat.


Ve většině případů si tak spíše kupujete „drahou“ návštěvu toalety pro malou potřebu, kde to vše vyloučíte ze svého těla a anti-akné efekt na vaší pleti nebude dosažen!


Cedule pro WC.
Obrázek 3 - WC.

4. Nežádoucí vedlejší účinky aktivních látek v potravinových doplňcích proti akné - velmi stručně

Přestože přínosy vitamínových a minerálních doplňků jsou běžně zdůrazňovány v odborné i laické literatuře, jejich škodlivým účinkům je často věnována jen velmi malá pozornost. Pojďme se na ně podívat.


 • Zinek - vysoké dávky mohou způsobit nevolnost a zvracení a poruchu vstřebávání mědi, dalšího esenciálního minerálního prvku spojovaného s akné.

 • Selen - vysoké dávky mohou způsobit lámavost vlasů a nehtů a gastrointestinální potíže.

 • Vitamín A - vysoké dávky - toxické účinky na játra, změny zraku, změny vlasů a kůže, teratogenní účinky (nebezpečné při těhotenství).

 • Beta-karoten (provitamín A) - vysoké dávky - zvýšené riziko rakoviny plic u kuřáků, zežloutnutí kůže, průjem.

 • Vitamín E - vysoké dávky - nevolnost, zvracení, průjem, bolest hlavy, únava a rozmazané vidění.

 • Vitamín C - průjem, žaludeční nevolnost při příjmu > 2000 mg.

 • Vitamíny B6 a B12 - vysoké dávky vitamínů B6 a B12 zhoršují stávající akné a mohou způsobovat tvorbu i nových pupínků.


Probiotika

Globální trh s probiotickými doplňky se neustále rozšiřuje. Jsou ale bezpečná z dlouhodobého užívání? V roce 2023 slovenští vědci publikovali vědeckou práci, kde zjistili, že dlouhodobá suplementace probiotiky vedla k systémové prozánětlivé odpovědi doprovázené zvýšeným výskytem bakterií spojených s podporou gastrointestinálního zánětu. Dále byly také zjištěny zvýšené biochemické ukazatele negativně ovlivňující kardiovaskulárního systém!


Obrázek 4 - Nejčastější nežádoucí účinek potravinových doplňků je nevolnost.
Obrázek 4 - Nejčastější nežádoucí účinek potravinových doplňků je nevolnost.

Popis problémů:

 1. možné nežádoucí účinky při vysokých dávkách, které jsou ale zase potřeba pro vyvolání anti-akné účinku,

 2. některé vitamíny v potravinových doplňcích ve vysokých dávkách dokonce mohou způsobovat akné a

 3. některé potravinové suplementy dokonce obsahují vyšší množství aktivních látek než je uváděno na jejich etiketách. Např. ve vědecké studii bylo zjištěno, že potravinový doplněk stravy obsahující vitamín E má obsahovat dle etikety 10 mg tohoto vitamínu. Ale následná vědecká analýza ukázala, že daná tableta obsahuje přibližně 16 mg vitamínu E, což je o 60 % více! Vedle tedy dříve uvedeného problému, stability a rozkladu aktivních látek při skladování, se tu objevuje další problém a to tzv. "tajné předávkování" produktů aktivními látkami, které může vést právě k nežádoucím vedlejším účinkům.


Použité vědecké publikace:

E. Wooltorton, Too much of a good thing? Toxic effects of vitamin and mineral supplements, CMAJ. 2003 Jul 8; 169(1): 47–48; D. H. Zamil a et al., Acne related to dietary supplements, Dermatol Online J, 2020 Aug 15;26(8); P. Hradicka a et al., Addressing safety concerns of long-term probiotic use: In vivo evidence from a rat model, Journal of Functional Foods, Volume 104, May 2023, 105521; Abe-Matsumoto L. T. a et al., Stability of antioxidant vitamins in commercial vitamin supplements, Braz. J. Pharm. Sci. 2018;54(4):e17700.


Náš verdikt

Náš verdikt – čtvrté proti používání potravinových suplementů pro léčbu akné z důvodů dříve zmíněných problémů v této podkapitole.


Proč nepoužívat potravinové doplňky stravy pro léčbu akné - shrnutí a náš verdikt

Nejsme proti používání potravinových doplňků obsahující vitamíny a minerály jako pomoc pro správné fungování lidského organismu. Ale jsme proti brání potravinových suplementů pro léčbu akné a to především z důvodů, které jsme se snažili rozebrat dříve v tomto článku.


Malé připomenutí:

Závažné nedostatky potravinových doplňků stravy pro léčbu akné jsou:


 1. Častá špatná ochrana nestabilních aktivních látek v produktech - Další vědecký důkaz vedle uvedených na začátku tohoto článku - Po 12 měsících skladování došlo přibližně u 90 % potravinových suplementů hodnocených ve vědecké studii k významnému rozkladu vitamínů A, E a C. (Vědecká studie: Abe-Matsumoto L. T. a et al., Stability of antioxidant vitamins in commercial vitamin supplements, Braz. J. Pharm. Sci. 2018;54(4):e17700)

 2. Nízká ne-klinicky ověřená množství aktivních složek v produktech (např. zinek).

 3. Neznámá vstřebatelnost aktivních ingrediencí z produktu.

 4. Nežádoucí vedlejší účinky - např. zhoršení akné vysokými dávkami vitamínů B6 a B12!


Obrázek řekne vždy více:


Obrázek 5 - Souhrnný obrázek se čtyřmi hlavními důvody, proč nedoporučujeme používat potravinové doplňky pro léčbu akné.
Obrázek 5 - Souhrnný obrázek se čtyřmi hlavními důvody, proč nedoporučujeme používat potravinové doplňky pro léčbu akné.

Co tedy používat pro účinnou léčbu akné?


Kožní léčba akné

Kožní experti a dermatologové po celém světě doporučují začít s léčbou akné kožními aktivními látkami nikoliv orálními léčivy! Proč tomu tak je? Protože kožní podání aktivních látek má zásadní výhody oproti orálnímu podání, mezi které se především řadí:


 1. Látky se mohou použít přímo na postižené místo (např. na pupínek nebo postiženou oblast),

 2. není zde tzv. pre-systémový metabolismus (ten je přítomen v lidských játrech), čímž se zlepšuje biologická dostupnost účinných látek a

 3. nedojde k ovlivnění celého organismu (např. oproti použití orálních antibiotik, kdy může "trpět" celé tělo).


Obrázek 7 - Lehký kožní produkt pro ošetření akné problematické pleti.
Obrázek 6 - Lehký kožní produkt pro ošetření akné problematické pleti.

Použité vědecké publikace:

D. Z. Eichenfield a et al., Management of Acne Vulgaris: A Review, JAMA, 2021 Nov 23;326(20):2055-2067; A. Z. Alkilani a et al., Transdermal Drug Delivery: Innovative Pharmaceutical Developments Based on Disruption of the Barrier Properties of the Stratum Corneum, Pharmaceutics, 2015, 7, 438–470.


Vědecký podporující důkazy - velmi stručně

Pro podpoření výše uvedeného tvrzení, že je lepší začít "kožní léčbou akné než s orální", uvedeme pár reprezentativních porovnání v účinnosti kožního a orálního podání aktivní látky, která se často používá v potravinových doplňcích proti akné.


Vitamín C

 1. Kožní podání - např. bylo ukázáno, že 5% L-askorbyl-2-fosfát sodný (stabilní forma vitamínu C) může být účinný při léčbě akné.

 2. Orální podání - neexistuje klinická studie, která by potvrdila účinnost samotného vitamínu C proti akné.


Použité vědecké publikace:

H. Woolery-Lloyd a et al., Sodium L-ascorbyl-2-phosphate 5% lotion for the treatment of acne vulgaris: a randomized, double-blind, controlled trial, J Cosmet Dermatol, 2010 Mar;9(1):22-7; X. Z. See a et al., A comprehensive review and recent advances of vitamin C: Overview, functions, sources, applications, market survey and processes, Chemical Engineering Research and Design, Volume 206, June 2024, Pages 108-129; A. Ali a et al., Potential of ascorbic acid in human health against different diseases: an updated narrative review, International Journal of Food Properties, Volume 27, 2024 - Issue 1, Pages 493-515.


Zelený čaj (green tea extract; matcha čaj)

Vědecký systematický přehled naznačuje, že kožní aplikace extraktu ze zeleného čaje je prospěšná pro léčbu akné, zatímco jeho orální příjem má omezené účinky.


Obrázek 6 - Extrakt ze zeleného čaje.
Obrázek 7 - Extrakt ze zeleného čaje.

Použitá vědecká publikace:

S. Kim a et al., The effects of green tea on acne vulgaris: A systematic review and meta-analysis of randomized clinical trials, Phytotherapy Research, 2021;35:374–383.


Nikotinamid (vitamín B3)

 1. Kožní podání - např. bylo ukázáno, že 4% nikotinamid může být účinný při léčbě akné.

 2. Orální podání - neexistuje klinická studie, která by potvrdila účinnost samotného nikotinamidu proti akné.


Použité vědecké publikace:

Z. Saracoglu a et al., Efficacy and Safety of Topical Niacinamide for Acne Vulgaris, June 2011, TURKDERM 45(2):93-96; T. Vaidya a et al., Evaluating Common Ingredients Contained in Dietary Acne Supplements: An Evidence-Based Review, J Clin Aesthet Dermatol, 2024;17(3):34–41.


Jaké kožní produkty tedy používat k redukci akné, když jich je tolik na českém trhu?


Akné obvykle začíná během puberty, kdy se hormonální rovnováha začíná dramaticky měnit (pohlavní hormony jsou mnohem více tvořeny). Vědecké studie prokazují, že lidé s akné mají vyšší hladiny TST než zdraví jedinci. Z tohoto důvodu jsou pohlavní hormony považovány za hlavní "spouštěč" tvorby akné a to i v dospělosti, a proto je vhodné používat kožní produkty s tzv. aktivními anti-hormonálními látkami.


Poznámka pod čarou: i ženy mají TST

Totální množství TST v průměru u žen je 20-80 ng/dl.

Totální množství TST v průměru u mužů je > 300 ng/dl.


Použitá vědecká publikace:

S.M. Tuchayi a et al., Acne vulgaris, Nat Rev Dis Primers. 1 (2015) 1–20.


Jak vzniká akné působením pohlavních hormonů - velmi stručně

Hlavní hormon zodpovědný za tvorbu hormonálního akné je tzv. dihydro-TST (DHT). DHT je tvořen přeměnou TST v lidské pokožce. DHT je považován za "velmi silný pohlavní hormon", který silně ovlivňuje kožní buňky mazových žláz a stimuluje tak tvorbu kožního mazu. TST také dokáže stimulovat kožní buňky k tvorbě kožního mazu, ale DHT je v tomto efektu 5 až 10krát silnější než TST.


Laicky řečeno - jak vzniká hormonální akné


 1. u osob se zvýšenými hladinami pohlavních hormonů - čím více bude mít člověk TST ve své pleti, tím více se mu bude tvořit DHT a tím budou jeho kožní buňky více stimulovány k větší tvorbě kožního mazu, což vyústí v tvorbu akné pupínků.

 2. u osob s normálními hladinami pohlavních hormonů - čím více budou kožní buňky člověka díky jeho genetice citlivější na DHT, tím více budou jeho buňky i za nižších hladin pohlavních hormonů stimulovány k větší tvorbě kožního mazu, což vyústí v tvorbu akné pupínků.


Obrázek řekne vždy více:


Jak pravděpodobně vzniká hormonální akné
Obrázek 8 - Jak vzniká hormonální akné - Lidský organismus (u žen především nadledviny, u mužů varlata) tvoří TST, který je krví dopraven do pleti a poté přeměněn na DHT. Pohlavní hormon DHT je považován za hlavní faktor zodpovědný za tvorbu hormonálního akné, protože nejsilněji stimuluje kožní buňky k tvorbě kožního mazu. Zvýšená tvorba kožního mazu se pak projeví hormonálními akné pupínky.

Jak se zbavit hormonálního akné - řešení pomocí anti-hormonálních složek v kosmetice

V dnešní době díky dlouholetému vědeckému bádání existují účinné přírodní látky, které dokáží zamezit přeměně TST na DHT v pleti a tím jsou schopné snížit lokální "sílu" tohoto hormonu v pokožce, což vyústí ve sníženou stimulaci kožních buněk k tvorbě kožního mazu a tím i akné pupínků. Takové příklady přírodních látek jsou Miniporyl™ a Acnilys®.


 • Miniporyl™ je přírodní extrakt z květu červeného jetele.

 • Acnilys® je veganský extrakt, který se získává z ovoce kvetoucí rostliny růžové myrty.


Obrázek řekne vždy více:


Schématické znázornění jak Miniporyl™ a Acnilys® redukují hormonální akné.
Obrázek 9 - Jak Miniporyl™ a Acnilys® redukují hormonální akné. Tyto ingredience zabraňují tvorbě DHT, hlavnímu hormonu, který stimuluje tvorbu hormonálního akné.

Laicky řečeno - Jak Miniporyl™ a Acnilys® působí proti hormonálnímu akné

Miniporyl™ a Acnilys® brání tvorbě DHT a tím silné stimulaci kožních buněk k tvorbě kožního mazu a to se ve výsledku projeví sníženou tvorbou hormonálních akné pupínků (Obrázek 9).


Vědecký důkazy - velmi stručně

Acnilys®

U Acnilys® bylo zjištěno, že je schopen zabránit přeměně TST na DHT v kožních buňkách.


Graf řekne vždy více:


Acnilys® brání přeměně TST na DHT v kožních buňkách.
Graf 5 - Acnilys® brání přeměně TST na DHT v kožních buňkách.

 1. Kožní buňky tvořily DHT po přidání placeba a TST - červený sloupec v Grafu 5, vlevo, vystupuje jako "základní linie".

 2. Kožní buňky vyprodukovaly o 90 % méně DHT po přidání placeba, TST a 0,1% Acnilys® - tyrkysový sloupec, Graf 5, vpravo.


Tento silný anti-hormonální efekt u Acnilys® (Graf 5) poté vedl v klinické studii ke snížení:


 • počtu akné pupínků o 57 % a

 • produkce kožního mazu.


Klinické studie se zúčastnilo celkem 22 žen a 20 mužů ve věku 18-35 let a tito dobrovolníci používali kožní produkt s Acnilys® dvakrát denně po dobu 28 dnů.


Miniporyl™

U Miniporyl™ bylo potvrzeno, že je schopen zabránit přeměně TST na DHT v buňkách.


Graf řekne vždy více:


Miniporyl™ potlačuje přeměnu TST na DHT v kožních buňkách.
Graf 6 - Biochanin A, hlavní složka Miniporyl™, potlačuje přeměnu TST na DHT v buňkách.

 1. Molekula v lidské pleti zodpovědná za přeměnu TST na DHT po přidání placeba nebyla nijak ovlivněna a její aktivita (osa y, Graf 6) byla na 100 % (červený sloupec, vlevo) - vystupuje jako "základní linie".

 2. Dle grafu je zřejmé, že Biochanin A, hlavní aktivní látka v Miniporyl™, je schopná snížit aktivitu molekuly zodpovědné za přeměnu TST na DHT v buňkách o 64 % (tyrkysový sloupec, Graf 6, vpravo).


Tento anti-hormonální efekt u Miniporyl™ (Graf 6) poté vedl v klinické studii ke snížení:


 • počtu černých akné teček a

 • produkce kožního mazu o 38 %.


Klinické studie se celkem zúčastnilo 20 žen a 20 mužů ve věku 18-55 let a tito dobrovolníci používali kožní produkt s Miniporyl™ dvakrát denně po dobu 30 dnů.


Shrnutí - přírodní kosmetické látky pro redukci hormonálního akné

Miniporyl™ a Acnilys® snížují "lokální sílu" pohlavních hormonů při kožním podání v pokožce bez nežádoucích vedlejších účinků, což vede ke snížené stimulaci kožních buněk k tvorbě kožního mazu, což ve výsledku se projeví sníženou tvorbou hormonálních akné pupínků, černých teček a červených zanícených boláčků.


Obrázek řekne vždy více:


Obrázek 3 - Schématické znázornění: Přírodní kosmetické látky pro redukci hormonálního akné u žen. Miniporyl™ a Acnilys® brání tvorbě DHT a tím silné stimulaci kožních buněk k tvorbě kožního mazu a to se ve výsledku projeví sníženou tvorbou hormonálních akné pupínků.
Obrázek 10 - Schématické znázornění: Přírodní kosmetické látky pro redukci hormonálního akné. Miniporyl™ a Acnilys® brání tvorbě DHT a tím silné stimulaci kožních buněk k tvorbě kožního mazu a to se ve výsledku projeví sníženou tvorbou hormonálních akné pupínků.

A asi teď se můžete ptát, kde můžete tedy sehnat takovou kosmetiku, která používá právě tyto anti-hormonální složky pro redukci hormonálního akné?


Máte štěstí. Našli jste ji. Dovolte mi vám představit českou kosmetickou firmu Juzika, která se specializuje na akné pokožku.


Kosmetika na akné Juzika = účinný regenerační plán na hormonální aknéJuzika je česká přírodní kosmetika proti akné. Naše produkty, Krém a Sérum proti akné:


 • obsahují Miniporyl™ a Acnilys®, patentované anti-hormonální látky, které prokázaly klinický účinek proti akné.

 • obsahují více než 95 % přírodních látek.

 • jsou vyvinuty a vyrobeny v České republice.

 • pomáhají redukovat hormonální akné. Dle jedné klientky po vysazení hormonální antikoncepce: "Moje pleť jenom děkuje, protože opravdu na to už nedám dopustit. Moje pleť je hezká, konečně se už to jako ustálilo." 


Proč se můžete i vy spolehnout na Juziku?

Reprezentativní výzkum společnosti Juzika, jehož se zúčastnilo více než 45 lidí v ČR ve věku od 12 do 44 let, ukázal, že:


 • 83 % testujících pozorovalo nějaký anti-akné efekt již po prvním týdnu používání produktů.

 • Dále nikdo z testujících nepociťoval nežádoucí vedlejší účinky, jako je suchost nebo podráždění pokožky. Dle jedné testující: "Mám dost citlivou pleť, ale žádná vyrážka, nic. Naopak, vyzkoušela jsem toho dost a Juzika je snad první věc, po čem mě obličej nepálí a neštípe."


Další reprezentativní výzkum společnosti Juzika, jehož se zúčastnilo celkem 18 žen v České a Slovenské republice ve věku od 23 do 38 let, ukázal, že:


 • 78 % žen uvedlo, že jejich pleť vypadá zdravější po konci používání Juziky po 4 týdnech.


Jen pro srovnání: Účinnost kožních léčiv na akné (např. retinoidy) dle odpovědí v dotaznících vyplněných léčenými lidmi těmito kožními látkami se pohybuje v rozmezí pouhých 35-54 %.


Příběh s Juzikou od naší klientky ze Slovenska.Naše šťastná klientka ze Slovenska bez velkých červených akné boláčků s produkty Juzika.


Šťastná klientka ze Slovenska s produkty Juzika.
Fotka 1 - Šťastná klientka ze Slovenska s produkty Juzika.

Další šťastný příběhy ze Slovenska.


Fotka 2 - Akné proměna na pravé tváři po 28 dnech.
Fotka 2 - Akné proměna na pravé tváři po 28 dnech.

Slova klientky:

"Vyhovovala mi vôňa produktov, konzistencia, krásne jednoduché a praktické balenia, ktoré sú super aj na cesty."


Další šťastný příběh z testování Juziky ze Slovenska.


Fotka 3 - Akné proměna v okolí brady po 28 dnech,
Fotka 3 - Akné proměna s Juzikou v okolí brady po 28 dnech.

Slova klientky:

"Od produktov kozmetiky JUZIKA som očakávala pomoc s akné na pleti, zmiernenie, dodanie hydratácie a zlepšenie celkového stavu pleti. Už po krátkom čase som pozorovala zlepšenie pleti, hlavne v problémovej oblasti tváre (poznámka od autora – na bradě). Som veľmi spokojná s účinkami produktov."


Podívejte se na pár našich obdržených psaných recenzí od našich klientek, které trápilo hormonální akné.Dále produkty Juzika:


 • mají lehkou gelovou konzistenci. Vedle rychlé účinnosti byla konzistence produktů druhou nejvíce překvapivou vlastností daných přípravků dle testujících.

 • rychle se vstřebávají a nezanechávají pocit mastnoty. Dle jedné klientky: "Vyhovuje mi gelová konzistence obou produktů, hezky se to vpije do pleti a nezanechává lepivý pocit." 

 • jsou kompatibilní s make-upem. Dle jedné klientky: "Kompatibilita s make-upem je dobrá… někdy se krémy s make-upem spojují.. a udělá to takovou divnou hmotu, ale to dělají spíše těžké krémy… což tento je lehoučký."

 • díky pumpičkám mají velmi jednoduchou aplikaci a snadné dávkování.


Podívejte se na obdržené video od naší klientky ze Slovenska s její ranní pleťovou rutinou s produkty Juzika. Je rychlá a jednoduchá.Další důkazy místo slibů, že Juzika opravdu funguje - Podívejte se na hodnocení a fotky našich zákaznic, které trápilo dlouhodobě hormonální akné, před a po používání Juziky


Fotky našich zákazníků před a po používání Juziky
Fotka 4 - Proměna naší zákaznice po 2 týdnech s Juzikou, kdy po vysazení hormonální antikoncepce během 9 let jí nic nepomáhalo.

Slova klientky s hormonálním akné:

"Akné trpím od vysazení HA (hormonální antikoncepce) asi 9 let a za tu dobu jsem vyzkoušela více kožních lékařů a možností léčby.

Mám za sebou differin krém, zinkovou pastu, skynoren, cyteal, dlouhodobé užívání probiotik a ozařování červeným světlem asi 30 procedur. Nic mi nepomohlo, vždy se jen malinko akné zlepšilo, ale stále se tvořilo.

Vyzkoušela jsem Sérum proti akné, které je přírodní a akné se výrazně zlepšilo a skoro se nedělají nové pupínky. 😊

Doporučuji 👍"


Další šťastný příběh s Juzikou.


Fotka 5 - Akné proměna po cca 3 týdnech s Juzikou.
Fotka 5 - Akné proměna po cca 3 týdnech s Juzikou, kdy nic nepomáhalo.

Slova klientky, kdy jí nic dlouhodobě nepomáhalo:

"Juzika mi pomáhá."


Další akné proměna spokojené klientky.


Fotka 6 - Akné proměna s Juzikou.
Fotka 6 - Akné proměna s Juzikou po cca 4 týdnech.

Slova klientky:

"Dobrý den. Produkty jsou fajn. Používám denně a musím říct, že krásně pracují s pupínky. Bolavé pupínky do druhého dne nebolí a krásně se hojí."


Další příběh spokojené klientky, kdy jí dlouho nic nepomáhalo.


Akné proměna s Juzikou.
Foto 7 - Akné proměna, kdy klientce nepomáhalo nic dlouhou dobu.

Slova klientky:

"Juziku bych doporučila všem. Je to opravdu jediné, co mi za 15 let pomohlo ,a že jsem toho vyzkoušela hromadu. Od různých drahých krémů ,sér, vitamínů atd. Neočekávala jsem raději nic ,ale překvapila mě na 100%."


Další akné proměna spokojené klientky.


Fotky našich zákazníků před a po používání Juziky
Fotka 8 - Proměna naší zákaznice po 6 týdnech s Juzikou, kdy jí dlouhodobě nic nepomáhalo a tvořily se jí stále velké zarudlé akné boláčky.

Slova klientky:

"Krém má úžasnou konzistenci, krásně se roztírá, skvěle hydratuje a především POMÁHÁ. Přikládám fotku, kde je vidět zlepšení. Krém používám cca 6 týdnů a maximální spokojenost. Moc děkuji a doporučuji.❤️"


Klientka dále používá Juziku. Zde zaslané video z prosince (2023), téhož roku.A další fotka naší spokojené klientky z letošního roku (2024), kdy je vidět, že dlouhodobé používání Juziky se opravdu vyplatí pro zatažení velkých akné červených boláčků.


Akné proměna s Juzikou.
Fotka 9 - Spokojená klientka bez velkých červených akné boláčků díky dlouhodobému používání Juziky.

Další šťastný příběh s Juzikou.


Fotka 3 - Proměna naší zákaznice po 2 měsících s Juzikou.
Fotka 10 - Proměna naší zákaznice po 2 měsících s Juzikou, kdy jí byly zjištěny zvýšené hladiny mužských pohlavních hormonů v krvi.

Slova klientky s hormonálním akné po dlouhodobém užívání Juziky:


Trápí vás akné?


Vyřešte tento problém stejně účinně jako naše zmíněné klientky se setem Akné duo od Juziky. Krém a Sérum proti akné synergicky pomáhají:


 • rychleji zacelit hormonální akné pupínky,

 • snížit podráždění pokožky a

 • předcházet tvorbě novým hormonálním pupínkům.Naše hodnocení kosmetiky na akné jsou ověřená. Naše klientky jsme oslovili, aby nám zaslaly své recenze.

31 zobrazení0 komentářů

Hozzászólások


bottom of page