top of page

Akné u dospělých žen - jak se ho zbavit

Aktualizováno: 3. 4.

Vědecké výzkumy provedené v posledních letech ukazují, že akné pupínky má stále větší počet dospělých, zejména žen. Proto vám přinášíme tento článek, kde se dozvíte základní informace o tomto typu akné a také účinný regenerační plán, který vám zajistí čistou pleť. Než vám ho však představíme, je nejprve nutné vysvětlit, co tvoří dospělé akné a jak vzniká.


Obrázek dospělé ženy s akné.
Obrázek dospělé ženy s akné.

Co je akné u dospělých žen - velmi stručně

Akné, které se objevuje u žen ve věku 25 a více let, je definováno jako akné u dospělých žen.


Hlavní spouštěče, co způsobují tvorbu akné u dospělých žen - velmi stručně

Ačkoli dosud nebyl zjištěn žádný jasný rozdíl mezi akné, které se vyvíjí u dospělých žen, a akné pozorovaným u dospívajících, zdá se, že se na dospělé formě akné podílejí zejména dva hlavní faktory:

 1. hormonální faktory, které způsobují zvýšenou tvorbu kožního mazu a

 2. chronická stimulace vrozeného imunitního systému kmeny kožních bakterií C. acnes, které vyvolávají kožní zánět.


Obrázek řekne vždy více:

Schématické znázornění hlavních faktorů zodpovědných za rozvoj akné u dospělých.
Obrázek 1 - Hlavní spouštěče zodpovědné za rozvoj akné u dospělých žen. Kožní bakterie zvenku způsobují kožní zánět. Nerovnováha u pohlavních hormonů uvnitř způsobuje zvýšenou tvorbu kožního mazu. Tyto pozměněné podmínky v lidské pleti se poté projeví jako akné pupínky.

Laicky řečeno - Jak vzniká akné u dospělých žen Nerovnováha u pohlavních hormonů stimuluje kožní buňky ke zvýšené tvorbě kožního mazu "zevnitř" lidské pokožky. "Špatné" kožní bakterie podněcují kožní buňky "zvenku" a dochází k rozvoji kožního zánětu. Zvýšená tvorba kožního mazu a kožní zánět se poté projeví akné pupínky (Obrázek 1).


Kožní léčba akné u dospělých žen - velmi stručně

Jak bylo popsáno výše (v sekci Hlavní spouštěče, co způsobují tvorbu akné u dospělých žen), hlavní biologické rozvojové dráhy akné pupínků u dospělých žen jsou hormonální faktory a chronická stimulace vrozeného imunitního systému kmeny bakterií C. acnes a následný kožní zánět. Dá se s těmito spouštěči něco dělat? Velmi stručně se pokusíme odpovědět na tuto otázku:


1) Hormonální faktory

Hlavní hormon zodpovědný za tvorbu akné je tzv. dihydro-TST (DHT). DHT je tvořen přeměnou TST v lidské pokožce. DHT je považován za "velmi silný pohlavní hormon", který silně ovlivňuje kožní buňky mazových žláz a stimuluje tak tvorbu kožního mazu. TST také dokáže stimulovat kožní buňky k tvorbě kožního mazu, ale DHT je v tomto efektu 5 až 10krát silnější než TST.


Poznámka pod čarou: i ženy mají TST

Totální množství TST u žen je 20-80 ng/dl.

Totální množství TST u mužů je > 300 ng/dl.


Laicky řečeno - jak vzniká akné způsobené "abnormálními" hormonálními faktory

 1. u žen se zvýšenými hladinami pohlavních hormonů - čím více bude mít dospělá žena TST ve své pleti, tím více se jí bude tvořit DHT a tím budou její kožní buňky více stimulovány k větší tvorbě kožního mazu, což vyústí v tvorbu akné pupínků.

 2. u žen s normálními hladinami pohlavních hormonů - čím více budou kožní buňky u ženy díky její genetice citlivější na DHT, tím více budou její buňky i za nižších hladin pohlavních hormonů stimulovány k větší tvorbě kožního mazu, což vyústí v tvorbu akné pupínků.


Obrázek řekne vždy více:

Schématické znázornění - Jak vzniká hormonální akné - především jeho tvorbu stimuluje DHT
Obrázek 2 - Jak vzniká hormonální akné u dospělých žen - Ženské tělo (kožní buňky a nadledviny) tvoří TST, který je krví dopraven do pleti a poté přeměněn na DHT. Pohlavní hormon DHT je považován za hlavní faktor zodpovědný za tvorbu hormonálního akné, protože nejsilněji stimuluje kožní buňky k tvorbě kožního mazu. Zvýšená tvorba kožního mazu se pak projeví hormonálními akné pupínky na ženské pleti.

Pohlavní hormony a jejich hladiny u dospělých žen s akné - podporující vědecký důkaz - velmi stručně

Např. ve skupině 32 žen s akné ve věku 23–36 let byla přímo zjištěna zvýšená hladina TST u 18 z nich (56,25 %).


Poznámka pod čarou: Vědecká studie: S. IANOŞI a et al., MOLECULAR MEDICINE REPORTS 14: 5501-5506, 2016. DOI: 10.3892/mmr.2016.5924


Co může dělat dospělá žena s "abnormálními" hormonálními faktory?

V dnešní době díky dlouholetému vědeckému bádání existují účinné přírodní látky, které dokáží zamezit přeměně TST na DHT v ženské pleti a tím jsou schopné snížit lokální "sílu" tohoto hormonu v pokožce, což vyústí ve sníženou stimulaci kožních buněk k tvorbě kožního mazu a tím i akné pupínků. Takové příklady přírodních kosmetických látek jsou Miniporyl™ a Acnilys®.


 • Miniporyl™ je přírodní extrakt z květu červeného jetele.

 • Acnilys® je veganský extrakt, který se získává z ovoce kvetoucí rostliny růžové myrty.


Obrázek řekne vždy více:

Schématické znázornění jak Miniporyl™ a Acnilys® mohou pomoci s hormonálním akné.
Obrázek 3 - Jak Miniporyl™ a Acnilys® redukují hormonální akné u dospělých žen. Tyto ingredience zabraňují tvorbě DHT, hlavnímu hormonu, který stimuluje tvorbu hormonálního akné.

Laicky řečeno - Jak Miniporyl™ a Acnilys® působí na hormonální faktory u dospělých žen s akné

Miniporyl™ a Acnilys® brání přeměně TST na DHT v pleti a tím silné stimulaci kožních buněk k tvorbě kožního mazu tímto silným hormonem a to se ve výsledku projeví sníženou tvorbou akné pupínků způsobených hormonálními faktory (Obrázek 3).


Vědecký důkaz - velmi stručně

Např. u Miniporyl™ bylo potvrzeno, že je schopen zabránit přeměně TST na DHT v buňkách.


Graf řekne vždy více:

Miniporyl™ potlačuje přeměnu TST na DHT v kožních buňkách.
Graf 1 - Biochanin A, hlavní složka Miniporyl™, potlačuje přeměnu TST na DHT v buňkách.

 1. Molekula v lidské pleti zodpovědná za přeměnu TST na DHT po přidání placeba nebyla nijak ovlivněna a její aktivita (osa y, Graf 1) byla na 100 % (modrý sloupec, vlevo) - vystupuje jako "základní linie"

 2. Dle Grafu 1 je zřejmé, že Biochanin A, hlavní aktivní látka v Miniporyl™, je schopná snížit aktivitu molekuly zodpovědné za přeměnu TST na DHT v buňkách o 64 % (zelený sloupec, vpravo).


Tento silný anti-hormonální efekt u Miniporyl™ (Graf 1) poté vedl v klinické studii ke snížení:

 • počtu černých akné teček a

 • produkce kožního mazu o 38 %.


Klinické studie se celkem zúčastnilo 20 žen ve věku 18-55 let a tyto dobrovolnice používaly kožní produkt s Miniporyl™ dvakrát denně po dobu 30 dnů.


2) Kožní bakterie C. acnes a následný kožní zánět

Vedle střevní mikroflóry obsahuje lidské tělo ještě tzv. kožní mikrobiom, což je souhrn všech mikroorganismů žijících na lidské pokožce. Nerovnováha kožního mikrobiomu je spojena s různými kožními onemocněními. V případě akné dle vědeckých výsledků se nejvíce spojuje převaha určitého kmene bakterie C. acnes.


Z důvodu zvýšené tvorby kožního mazu (diskutováno v kapitole 1) Hormonální faktory) mají jedinci s akné jiné složení kožních bakterií (tzv. kožního mikrobiomu) než jedinci bez akné, protože bakterie mají "rozdílné životní prostředí" na pokožce.


Obrázek vždy řekne více:


Kožní bakterie na pleti s akné a bez.
Obrázek 4 - Kožní bakterie na pleti s akné a bez.

Laicky řečeno

 • Určitý typ kožních bakterií se přizpůsobil na zvýšenou produkci kožního mazu a má tzv. "rád toto prostředí". Tento typ (na Obrázku 4 zeleně, vlevo) může potom způsobovat kožní zánět po průniku do lidské pokožky.

 • Na druhé straně "zdravý" typ kožních bakterií na lidské pokožce bez zvýšené tvorby kožního mazu (na Obrázku 4 tyrkysově, vpravo) nezpůsobuje kožní zánět.


Co může dělat dospělá žena s bakteriální nerovnováhou na své pokožce a kožním zánětem?

Příkladem přírodní složky, která pomáhá vyrovnat nerovnováhu kožního mikrobiomu u akné je Acnilys®. Dále bylo prokázáno, že vyrovnáváním dané bakteriální nerovnováhy dokáže Acnilys® snížit zánětlivé pochody vyvolané právě určitými kmeny bakterií C. acnes. Miniporyl™, vedle dříve zmíněných anti-hormonálních účinků (Graf 1), vykazuje také protizánětlivý efekt.


Obrázek řekne vždy více:

Schématické znázornění jak Miniporyl™ a Acnilys® mohou pomoci s nerovnováhou kožního mikrobiomu a kožního zánětu.
Obrázek 5 - Jak Miniporyl™ a Acnilys® pomáhají s nerovnováhou kožního mikrobiomu a kožního zánětu. Acnilys® pomáhá vyrovnávat bakteriální nerovnováhu kožního mikrobiomu a dále Miniporyl™ a Acnilys® snižují kožní zánět a to se ve výsledku projeví sníženou tvorbou akné pupínků způsobených bakteriemi a kožním zánětem.

Laicky řečeno - Jak Miniporyl™ a Acnilys® pomáhají s kožním zánětem a nerovnováhou kožního mikrobiomu

Acnilys® pomáhá vyrovnávat bakteriální nerovnováhu kožního mikrobiomu a dále Miniporyl™ a Acnilys® snižují kožní zánět a to se ve výsledku projeví sníženou tvorbou akné pupínků způsobených bakteriemi a kožním zánětem (Obrázek 5).


Vědecký důkaz - velmi stručně

Např. u rostlinného extraktu růžové myrty (Acnilys®) bylo prokázáno, že prokazatelně snižuje zánět vyvolaný v buňkách.


Graf řekne vždy více:

Rostlinný výtažek z růžové myrty vykazuje protizánětlivý účinky.
Graf 2 - Rostlinný výtažek z růžové myrty vykazuje protizánětlivý účinky.

 1. Samotný zánětlivý stimul dokázal vyvolat kožní zánět v buňkách (modrý sloupec, vlevo, Graf 2) - vystupuje jako "základní linie"

 2. Dle Grafu 2 je zřejmé, že extrakt z růžové myrty (Acnilys®) je schopen potlačit zánět vyvolaný zánětlivým stimulem v buňkách o 77 % (červený sloupec, vpravo).


Tento silný protizánětlivý efekt u Acnilys® (Graf 2) poté vedl v klinické studii ke snížení počtu zánětlivých akné pupínků o 57 %.


Klinické studie se zúčastnilo celkem 22 žen ve věku 18-35 let a tyto dobrovolnice používaly kožní produkt s Acnilys® dvakrát denně po dobu 28 dnů.


Shrnutí pro léčbu akné u dospělých žen

Kombinací kosmetických ingrediencí Miniporyl™ a Acnilys® dojde k potlačení hlavních biologických rozvojových drah akné u dospělých žen, a tím dojde k efektivní redukci akné v dospělosti. Protože:


 1. Miniporyl™ a Acnilys® snižují sílu pohlavního hormonu DHT v pleti a pomáhají tak stabilizovat "abnormální" hormonální faktory u dospělých žen s akné.

 2. Acnilys® vyrovnává bakteriální nerovnováhu kožního mikrobiomu na akné pokožce.

 3. Miniporyl™ a Acnilys® snižují kožní zánět.


Obrázek řekne vždy více:


Redukce akné u dospělých žen
Obrázek 6 - Shrnující schématické znázornění pro léčbu akné u dospělých žen. Kombinací kosmetických ingrediencí Miniporyl™ a Acnilys® dojde k efektivní redukci akné v dospělosti. Protože: Miniporyl™ a Acnilys® snižují sílu pohlavního hormonu DHT v pleti; Acnilys® vyrovnává bakteriální nerovnováhu kožního mikrobiomu na akné pokožce a Miniporyl™ a Acnilys® snižují kožní zánět.

A asi teď se můžete ptát, kde můžete tedy sehnat takovou kosmetiku, která používá právě tyto aktivní složky?


Máte štěstí. Našli jste ji. Dovolte mi vám představit českou kosmetickou firmu Juzika, která se specializuje na akné pokožku.


Kosmetika na akné Juzika = účinný regenerační plán na akné u dospělých žen

Juzika je česká přírodní kosmetika proti akné. Naše produkty, Krém a Sérum proti akné:

 • pomáhají redukovat dospělé akné u žen. Dle jedné dospělé klientky: "Po týdnu používání kosmetiky Juzika - vnitřní akné se téměř všechno zahojilo. Ještě jsou drobounké bouličky, ale již nebolí… během týdne se objevilo ještě pár pupínků, ale hojí se mnohem rychleji než po jiných krémech."

 • obsahují Miniporyl™ a Acnilys®, patentované aktivní látky, které prokázaly klinický účinek proti dospělému akné.


Co říkají naše dospělé klientky o Juzice
Proč se můžete i vy spolehnout na Juziku?

Reprezentativní výzkum společnosti Juzika, jehož se zúčastnilo více než 45 lidí v ČR ve věku od 12 do 44 let, ukázal, že:

 • 83 % testujících pozorovalo nějaký anti-akné efekt již po prvním týdnu používání produktů.


Další reprezentativní výzkum společnosti Juzika, jehož se zúčastnilo celkem 18 žen v České a Slovenské republice ve věku od 23 do 38 let, ukázal, že:

 • 78 % testujících uvedlo, že jejich pleť vypadá zdravější po konci používání Juziky po 4 týdnech.


Jen pro srovnání: Účinnost kožních léčiv na akné (např. retinoidy) dle odpovědí v dotaznících vyplněných léčenými lidmi těmito kožními látkami se pohybuje v rozmezí pouhých 35-54 %.


Podívejte se na pár našich obdržených recenzí od našich dospělých klientek.


Hodnocení Juziky

Hodnocení Juziky

Dále produkty Juzika:

 • pomáhají zlepšovat sebevědomí. Dle jedné testující: "Konečně nepoužívám make-up a cítím se dobře, dokonce se chci i fotit."

 • jsou dermatologicky testovány. Dermatologické testování bylo provedeno celkem u 25 dobrovolníků (věk 23-70; 19 žen; 6 mužů) s cílem přesného zhodnocení bezpečnosti kosmetických výrobků. Za daných podmínek testování nebyla u dobrovolníků zaznamenána žádná objektivní kožní reakce ani žádné subjektivní negativní pozorování. (Dermatologicky testované znamená, že produkty byly testovány na kůži dobrovolníků a následné vyhodnocení a protokoly byly vytvořeny kvalifikovanou osobou.) Dle jedné testující: "Mám dost citlivou pleť, ale žádná vyrážka, nic. Naopak, vyzkoušela jsem toho dost a Juzika je snad první věc, po čem mě obličej nepálí a neštípe."

 • dle testujících nevysušují. Naopak, pouze 3 % testujících uvedla ve shrnujícím dotazníku, že hydratace pleti je nedostatečná po aplikaci produktů. Dle jedné testující: "Hydratace je dobrá, produkty nevysušují pleť."

 • nepotřebují speciální skladovací podmínky jako jiné anti-akné produkty, které potřebují být např. v ledničce.

 • nezpůsobují bělení oblečení a ložního prádla jako je tomu např. u benzoylperoxidu nebo jiných anti-akné látek.

 • obsahují více než 95 % přírodních látek.

 • mají lehkou gelovou konzistenci. Vedle rychlé účinnosti byla konzistence produktů druhou nejvíce překvapivou vlastností daných přípravků dle testujících.

 • rychle se vstřebávají a nezanechávají pocit mastnoty. Dle jedné klientky: "Vyhovuje mi gelová konzistence obou produktů, hezky se to vpije do pleti a nezanechává lepivý pocit."

 • jsou kompatibilní s make-upem. Dle jedné klientky: "Kompatibilita s make-upem je dobrá… někdy se krémy s make-upem spojují.. a udělá to takovou divnou hmotu, ale to dělají spíše těžké krémy… což tento je lehoučký."

 • jsou dodávány v praktických ekologických baleních s pumpičkou.

 • stačí aplikovat v opravdu malých množstvích. Dle jedné klientky: "Zjistila jsem, že stačí opravdu malé množství - séra jedna pumpička, krému dvě na celý obličej a krk i s částí dekoltu. A poté funguje skvěle."

 • jsou skladem. Mohou k vám být odeslány do 24 h.

 • jsou vyvinuty a vyrobeny v České republice.


Další důkazy místo slibů - Podívejte se na hodnocení a fotky našich dospělých zákaznic před a po používání Juziky


Fotky našich zákazníků před a po používání Juziky
Fotka 1 - Proměna naší zákaznice po 2 týdnech s Juzikou.

Slova Klientky:

"Akné trpím od vysazení HA (hormonální antikoncepce) asi 9 let a za tu dobu jsem vyzkoušela více kožních lékařů a možností léčby.

Mám za sebou differin krém, zinkovou pastu, skynoren, cyteal, dlouhodobé užívání probiotik a ozařování červeným světlem asi 30 procedur. Nic mi nepomohlo, vždy se jen malinko akné zlepšilo, ale stále se tvořilo.

Vyzkoušela jsem Sérum proti akné, které je přírodní a akné se výrazně zlepšilo a skoro se nedělají nové pupínky. 😊

Doporučuji 👍"


Další příběh s Juzikou.


Fotky našich zákazníků před a po používání Juziky
Fotka 2 - Proměna naší zákaznice po 6 týdnech s Juzikou.

Slova klientky:

"Krém má úžasnou konzistenci, krásně se roztírá, skvěle hydratuje a především POMÁHÁ. Přikládám fotku, kde je vidět zlepšení. Krém používám cca 6 týdnů a maximální spokojenost. Moc děkuji a doporučuji.❤️"


Klientka dále používá Juziku. Zde zaslané video z prosince, téhož roku.
Trápí vás dospělé akné?


Vyřešte ho se setem Akné duo od Juziky jako už desítky dospělých žen před vámi. Krém a Sérum proti akné synergicky pomáhají rychleji zacelit dospělé akné pupínky, snížit podráždění a předcházet tvorbě novým pupínkům.Naše hodnocení kosmetiky na akné jsou ověřená. Naše klientky jsme oslovili, aby nám zaslaly své recenze.

1 692 zobrazení0 komentářů

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše

Comments


bottom of page