top of page

Akné a hydratace pleti - proč ji potřebujete a jak ji efektivně zajistit společně s redukcí akné

Aktualizováno: před 4 dny

Voda je naprosto nezbytná pro zdravé fungování akné kůže. Ale jak efektivně "hydratovat" akné pokožku a zároveň redukovat pupínky pomocí kosmetiky? To se přesně dozvíte v tomto blog článku.


Hydratace pleti

Na začátku si ale ve stručnosti musíme ujasnit dva důležité pojmy, suchá pokožka a dehydratovaná pokožka.

Dehydratované pleti chybí voda, zatímco suché pleti chybí kožní maz.


Jak poznáte, jestli máte suchou nebo dehydratovanou pokožku - suchá vs dehydratovaná kůže

Suchá pokožka a její symptomy - drsná pleť; svědění; uvolněná kůže; odlupování; popraskaná kůže

Dehydratovaná pokožka a její symptomy - špatná pružnost pokožky; suché sliznice, například v nose; jemné vrásky; svědění; popraskané rty; suché rty.

(I když se příznaky dehydratované a suché pleti mohou částečně překrývat, liší se jak vzhledem, tak strukturou.)

Proč hydratovat pokožku - funkce vody v pleti

Voda je naprosto nezbytná pro normální fungování kůže a zejména její vnější vrstvu, tzv. stratum corneum. Obsah vody ve vnější vrstvě je nezbytný pro zdravé odlupování lidské pokožky.


Obrázek 1 - Žena aplikuje hydratační produkt na svoji pleť.
Obrázek 1 - Žena aplikuje hydratační produkt na svoji pleť.

Proč je důležité dodávat hydratační kosmetické složky akné pokožce - mastné, normální, suché i smíšené - podporující vědecký důkaz - velmi stručně

Ve vědecké studii byla zjištěna u lidí s akné zhoršená hydratace pleti. Bylo totiž prokázáno, že lidé s mírnou formou akné mají o 40 % vyšší ztrátu pokožkové vody a lidé se středně těžkým akné o 63 % vyšší ztrátu pokožkové vody než lidé bez akné. Proto je silně doporučováno hydratovat pleť se sklonem k akné bez ohledu na typ pleti.


Poznámka pod čarou: Vědecká studie: A. Yamamoto a et al., Impaired water barrier function in acne vulgaris, Arch Dermatol Res. 1995;287(2):214-8. doi: 10.1007/BF01262335.


Proč dodávat kosmetické složky proti suchosti pokožky - funkce kožního mazu na pleti

Dle vědeckých výzkumů téměř 30 % populace starší 16 let má suchou pokožku. Při tom kožní maz má celou řadu důležitých funkcí jako jsou např:

 • zvlhčování pleti,

 • ochrana proti ztrátě pokožkové vody a

 • ochrana před UV zářením (především proti UVB záření).


Obrázek 2 - Žena aplikuje kosmetický produkt proti suchosti pokožky na svoji pleť.
Obrázek 2 - Žena aplikuje kosmetický produkt proti suchosti pokožky na svoji pleť.

Proč je důležité dodávat kosmetické složky proti suchosti akné pokožky - suché, normální, smíšené i mastné - podporující vědecký důkazy - velmi stručně

Zní to trochu nelogicky, protože většina lidí s akné má spíše mastnou pleť. Ve vědeckých studií bylo však zjištěno, že lidé s akné mají pozměněné chemické složení kožního mazu oproti zdravým jedincům bez pupínků. Především bylo zjištěno, že kožní maz u jedinců s akné má nižší procentuální zastoupení kyseliny linolové. Nižší množství této kyseliny v kožním mazu se projevuje zhoršenou kožní bariérou, což vede ke zvýšené ztrátě pokožkové vody. Proto je silně doporučováno dodávat akné pleti kosmetické složky, které obsahují kyselinu linolovou pro stabilizaci pozměněného složení kožního mazu bez ohledu na typ pokožky.

(Malá připomínka - Jedinci s akné mají právě kvůli nižšímu obsahu kyseliny linolové zvýšenou ztrátu pokožkové vody, jak bylo rozebíráno v předešlé kapitole: Proč je důležité dodávat hydratační kosmetické složky akné pokožce.)

Kyseliny linolové se nemusí bát ani lidé s mastnou akné pletí. Bylo totiž prokázáno v klinických studií, že při kožním použití kyseliny linolové na akné pleť došlo k efektivní redukci akné. Laicky řečeno: Lidé s akné pokožkou (normální, smíšenou, suchou i mastnou) by měly dodávat kosmetické složky proti suchosti pleti (hlavně kyselinu linolovou) především pro stabilizaci pozměněného složení kožního mazu, což vyústí ve zlepšení kožní bariéry a snížení ztráty pokožkové vody, což povede nakonec k lepší hydrataci pleti.


Obrázek řekne vždy více:


Kyselina linolová a akné pokožka
Obrázek 3 - Prospěšné vlastnosti kyseliny linolové při kožním podání na akné pleť.

Poznámka pod čarou:

Vědecké studie: 1. X. Li a et al., A review of the role of sebum in the mechanism of acne pathogenesis, J Cosmet Dermatol. 16 (2017) 168–173. doi.org/10.1111/jocd.12345. 2. C. Letawe a et al., Digital image analysis of the effect of topically applied linoleic acid on acne microcomedones, Clin Exp Dermatol. 1998 Mar;23(2):56-8. doi: 10.1046/j.1365-2230.1998.00315.x., 3. M. Ghyczy a et al., The Treatment of Acne Vulgaris by Phosphatidylcholine from Soybeans with a high Content of Linoleic Acid, J. Appl. Cosmetol 14. 137-145 (October - December 1996).


Akné a efektivní hydratace pleti - řešení pomocí hydratačních ingrediencí v kosmetice

Hydratační složka, která je přátelská k akné pleti, je např. kyselina hyaluronová.


Vědecký důkaz - velmi stručně

U kyseliny hyaluronové (300 kDa) bylo zjištěno, že vykazuje hydratační vlastnosti po nanesení na lidskou pleť.

(Malá připomínka - Kožní experti doporučují hydratovat pleť se sklonem k akné.) Graf řekne vždy více:


Graf 1 - Kyselina hyaluronová 300 kDa vykazuje silné hydratační vlastnosti po 30 dnech v porovnání s placebem.
Graf 1 - Kyselina hyaluronová 300 kDa vykazuje silné hydratační vlastnosti po 30 dnech v porovnání s placebem.
 1. Kyselina hyaluronová (300 kDa) prokazatelně vykazuje hydratační vlastnosti - modrý sloupec v Grafu 1, vlevo.

 2. Placebo (stejné složení, ale bez kyseliny hyaluronové (300 kDa)) naopak zhoršilo hydrataci pleti po 30 dnech používání - světle modrý sloupec v Grafu 1, vpravo.


Akné a efektivní dodání složek proti suchosti pleti a pro stabilizaci pozměněného složení kožního mazu a zlepšení kožní bariéry a snížení ztráty pokožkové vody - řešení pomocí aktivních látek v kosmetice

Ingredience pro stabilizaci kožního mazu, zlepšení kožní bariéry a snížení ztráty pokožkové vody a proti suchosti pokožky, která je přátelská k akné pleti, je např. olej z vinných pecek. Tento lehký rostlinný olej je totiž nejbohatší zdroj kyseliny linolové ze všech rostlinných olejů (okolo 70 %).


Vědecký důkazy - velmi stručně

U kyseliny linolové bylo zjištěno, že pomáhá proti suchosti pokožky.

(Malá připomínka - Téměř 30 % populace starší 16 let má suchou pokožku.)


Graf řekne vždy více:


Graf 2 - Kyselina linolová vykazuje vlastnosti proti suchosti pokožky po 28 dnech v porovnání s počáteční "suchostí" pleti.
Graf 2 - Kyselina linolová vykazuje vlastnosti proti suchosti pokožky po 28 dnech v porovnání s počáteční "suchostí" pleti.
 1. Kyselina linolová prokazatelně vykazuje vlastnosti proti suchosti pokožky po kožním podání po 28 dnech. Prokázaný rozdíl byl celkově o 202 % - modrý sloupec v Grafu 2, vpravo.

 2. Počáteční stav "suchosti" pleti v prvním dnu před zahájením studie - světle modrý sloupec v Grafu 2, vlevo, vystupuje jako základní linie.


Dále bylo prokázáno u kyseliny linolové, že při jejím podání kožním buňkám došlo k její inkorporaci do vytvořených produktů buněk (tzv. sfingolipidů) a tedy k jejímu vzrůstu obsahu v pokožce.

(Malá připomínka - Jedinci s akné mají snížené množství kyseliny linolové oproti zdravým jedincům.) Graf řekne vždy více:


Graf 3 - Inkorporace kyseliny linolové kožními buňkami.
Graf 3 - Inkorporace kyseliny linolové kožními buňkami.
 1. Kyselina linolová je prokazatelně využita kožními buňkami po jejím kožním podání. Její změřený obsah vzrostl o 52 % oproti použití pouze placeba (produktu bez kyseliny linolové) - modrý sloupec v Grafu 3, vpravo.


Dále bylo prokázáno u kyseliny linolové, že její kožní podání vedlo ke snížení ztráty pokožkové vody.

(Malá připomínka - Jedinci s akné mají zvýšenou ztrátu pokožkové vody oproti zdravým jedincům.)


Graf řekne vždy více:


Graf 4 - Kožní podání kyseliny linolové vedlo ke snížení ztráty pokožkové vody.
Graf 4 - Kožní podání kyseliny linolové vedlo ke snížení ztráty pokožkové vody.
 1. Kyselina linolová prokazatelně pomáhá snižovat ztrátu pokožkové vody po jejím kožním podání. Ztráta pokožkové vody klesla o 14 % oproti počátečnímu stavu - modrý sloupec v Grafu 4, vpravo.

 2. Počáteční stav "ztráty pokožkové vody" v prvním dnu před zahájením studie - světle modrý sloupec v Grafu 4, vlevo, vystupuje jako základní linie. TEWL - transepidemral water loss.


Nakonec bylo prokázáno u kyseliny linolové, že její kožní podání vedlo ke zlepšení hydratace pokožky.

(Malá připomínka - Kožní experti doporučují hydratovat pleť se sklonem k akné.)


Graf řekne vždy více:


Graf 5 - Kožní podání kyseliny linolové vedlo k hydrataci pleti.
Graf 5 - Kožní podání kyseliny linolové vedlo k hydrataci pleti.
 1. Kyselina linolová prokazatelně pomáhá hydratovat pokožku po jejím kožním podání. Hydratace vzrostla o 54 % oproti "počáteční hydrataci" - modrý sloupec v Grafu 5, vpravo.

 2. Počáteční stav "hydratace" pleti v prvním dnu před zahájením studie - světle modrý sloupec v Grafu 5, vlevo, vystupuje jako základní linie.


Laicky a stručně řečeno:

Kožní podání kyseliny linolové je esenciální pro uzdravení akné pokožky a vede:

 1. k doplnění jejího obsahu v pleti,

 2. ke zlepšení kožní bariéry a snížení ztráty pokožkové vody,

 3. ke snížení suchosti pokožky a

 4. ke zlepšení hydratace pleti.


Shrnutí - Jak efektivně hydratovat akné pokožku

V předešlých odstavcích jsme se snažili zodpovědět první otázku, kterou jsme si položili na začátku tohoto blog článku a to: jak efektivně hydratovat pokožku se sklonem k akné. Na tuto otázku je tedy možné odpovědět, kombinací kyseliny hyaluronové a kyseliny linolové.


Obrázek řekne vždy více:


Efektivní hydratace
Obrázek 4 - Shrnující schématické znázornění Jak efektivně hydratovat akné pokožku. Kombinací kyseliny hyaluronové a kyseliny linolové dojde k efektivní hydrataci akné pleti, protože kyselina hyaluronová prokazatelně hydratuje pokožku a kyselina linolová zlepšuje kožní bariéru, snižuje ztrátu pokožkové vody a suchost pleti, což se projeví následnou zlepšenou hydratací kůže.

V následující krátké kapitole rozebereme odpověď na druhou položenou otázku a to: jak efektivně redukovat akné.


Efektivní redukce akné bez vedlejších nežádoucích účinků jako je vysušování pokožky - řešení pomocí šetrných anti-akné kosmetických látek

K nejvíce používaným kožním léčivům proti akné se řadí benzoylperoxid (akneroxid), retinoidy (např. acnatac), kyselina azelaová (skinoren) a antibiotika, ale jejich nejčastější nežádoucí účinek je právě vyvolání suchosti pokožky a dehydratace pleti. Jak tedy efektivně redukovat akné bez těchto nežádoucích vedlejších účinků?

Dovolte mi vám představit šetrné přírodní složky, Acnilys® a Miniporyl™ a dříve zmíněnou kyselinu linolovou.

 • Miniporyl™ je přírodní extrakt z květu červeného jetele.

 • Acnilys® je veganský extrakt, který se získává z ovoce kvetoucí rostliny růžové myrty.


 1. U Acnilys® bylo zjištěno, že je schopen redukovat zánětlivé akné pupínky. V klinické studii, které se zúčastnilo celkem 22 žen a 20 mužů ve věku 18-35 let, bylo prokázáno, že používání kožního produktu s Acnilys® dvakrát denně po dobu 28 dnů vedlo ke snížení počtu zánětlivých akné boláčků o 57 % a dále hydratace pleti byla zlepšena o 22 %.

 2. U Miniporyl™ bylo zjištěno, že je schopen redukovat černé akné pupínky. V klinické studii, které se zúčastnilo celkem 20 žen a 20 mužů ve věku 21-55 let, bylo prokázáno, že používání kožního produktu s Miniporyl™ dvakrát denně po dobu 30 dnů vedlo ke snížení počtu černých akné teček u 74 % testujících.

 3. Kyselina linolová aplikovaná na akné pokožku měla také významný vliv na velikost začínajících akné pupínků (tzv. mikrokomedonů), kdy po 28 dnech bylo dosaženo téměř 25% snížení jejich celkové velikosti. Laicky řečeno - Kyselina linolová svými vlastnostmi také cílí na "začínající/nedozrálé" akné pupínky.


Shrnutí:

Efektivní a zároveň šetrná redukce akné je tedy dosažena kombinací kosmetických ingrediencí Acnilys®, Miniporyl™ a kyseliny linolové.


Shrnutí - efektivní hydratace pokožky, dodání složek proti suchosti pleti a snížení ztráty pokožkové vody a pro stabilizaci pozměněného složení kožního mazu, zlepšení kožní bariéry a redukci akné pomocí kosmetických ingrediencí

Kombinací kosmetických složek, kyseliny hyaluronové (300 kDa), kyseliny linolové, Miniporyl™ a Acnilys®, dojde k efektivní hydrataci pokožky, dodání složek proti suché pleti, stabilizaci pozměněného složení kožního mazu, snížení ztráty pokožkové vody, zlepšení kožní bariéry a zároveň k redukci akné pupínků. Protože:

 1. Kyselina hyaluronová (300 kDa) hydratuje pleť.

 2. Kožní podání kyseliny linolové prokazatelně vede k redukci začínajícího akné a také doplnění jejího obsahu v pokožce, ke zlepšení kožní bariéry a snížení ztráty pokožkové vody, ke snížení suchosti pokožky, což se nakonec projeví zlepšenou hydratací pleti.

 3. Miniporyl™ redukuje akné černé tečky a pupínky.

 4. Acnilys® redukuje zánětlivé červené pupínky a boláčky a hydratuje pokožku.


Obrázek řekne vždy více:


Efektivní hydratace a redukce akné
Obrázek 5 - Shrnující schématické znázornění pro efektivní redukci akné a zlepšení hydratace pleti pomocí kosmetických ingrediencí. Kombinací kosmetických složek, kyseliny hyaluronové, kyseliny linolové, Miniporyl™ a Acnilys®, dojde k efektivní hydrataci pokožky a zároveň k redukci akné pupínků. Protože: Kyselina hyaluronová hydratuje pleť; Kožní podání kyseliny linolové prokazatelně vede k redukci začínajícího akné a také k hydrataci pleti; Miniporyl™ redukuje akné černé tečky a pupínky a Acnilys® redukuje zánětlivé červené pupínky a boláčky a hydratuje pokožku.

A asi teď se můžete ptát, kde můžete tedy sehnat takovou kosmetiku, která kombinuje právě tyto aktivní složky ve svých produktech?


Máte štěstí. Našli jste ji. Dovolte mi vám představit českou kosmetickou firmu Juzika, která se specializuje na akné pokožku.


Kosmetika na akné Juzika = účinný regenerační plán proti akné a suchosti pokožky a pro hydrataci pleti, stabilizaci pozměněného složení kožního mazu, zlepšení kožní bariéry a snížení ztráty pokožkové vody

Juzika je česká přírodní kosmetika proti akné, která ve svých produktech kombinuje efektivně anti-akné a hydratační vlastnosti a dodání složek proti suché pleti. Naše produkty, Krém a Sérum proti akné:

 • obsahují kyselinu hyaluronovou a olej z vinných pecek (vysoký obsah kyseliny linolové, cca 70 %) pro efektivní hydrataci, stabilizaci kožního mazu, zlepšení kožní bariéry, snížení ztráty pokožkové vody a dodání složek proti suchosti pokožky. Dle jedné testující: "Hydratace je skvělá, pleť nemám téměř vůbec se šupinkami."

 • obsahují Miniporyl™ a Acnilys®, patentované anti-akné látky, které prokázaly klinický účinek proti akné. Dle jedné testující: "Fungují skvěle, pleť je po používání bez akné."


Co říká naše klientka o hydratačních a anti-akné vlastnostech JuzikyProč se můžete i vy spolehnout na Juziku?

Reprezentativní výzkum společnosti Juzika, jehož se zúčastnilo více než 45 lidí ve věku od 12 do 44 let, ukázal, že:

 • 83 % testujících pozorovalo nějaký anti-akné efekt již po prvním týdnu používání produktů (jen pro srovnání, dle vědeckých dotazníků se účinnost kožních léčiv na akné pohybuje v rozmezí mezi 35-54 %).

 • Dále na otázku ve shrnujícím dotazníku “Jak hodnotíte hydrataci vaší pleti po týdnu používání produktů od Juziky?” odpovědělo pouze 3 % testujících, že je nedostatečná.


Podívejte se na pár našich obdržených psaných recenzí od našich klientek ohledně hydratačních a anti-akné vlastností Juziky.
Hodnocení Juziky

Hodnocení Juziky

Dále produkty Juzika:

 • pomáhají zlepšovat sebevědomí. Dle jedné testující: "Konečně nepoužívám make-up a cítím se dobře, dokonce se chci i fotit."

 • jsou dermatologicky testovány. Dermatologické testování bylo provedeno celkem u 25 dobrovolníků (věk 23-70; 19 žen; 6 mužů) s cílem přesného zhodnocení bezpečnosti kosmetických výrobků. Za daných podmínek testování nebyla u dobrovolníků zaznamenána žádná objektivní kožní reakce ani žádné subjektivní negativní pozorování. (Dermatologicky testované znamená, že produkty byly testovány na kůži dobrovolníků a následné vyhodnocení a protokoly byly vytvořeny kvalifikovanou osobou.) Dle jedné testující: "Mám dost citlivou pleť, ale žádná vyrážka, nic. Naopak, vyzkoušela jsem toho dost a Juzika je snad první věc, po čem mě obličej nepálí a neštípe."

 • nepotřebují speciální skladovací podmínky jako jiné anti-akné produkty, které potřebují být např. v ledničce.

 • nezpůsobují bělení oblečení a ložního prádla jako je tomu např. u benzoylperoxidu nebo jiných anti-akné látek.

 • obsahují více než 95 % přírodních látek.

 • mají lehkou gelovou konzistenci. Vedle rychlé účinnosti byla konzistence produktů druhou nejvíce překvapivou vlastností daných přípravků dle testujících.

 • rychle se vstřebávají a nezanechávají pocit mastnoty. Dle jedné klientky: "Vyhovuje mi gelová konzistence obou produktů, hezky se to vpije do pleti a nezanechává lepivý pocit." 

 • jsou kompatibilní s make-upem. Dle jedné klientky: "Kompatibilita s make-upem je dobrá… někdy se krémy s make-upem spojují.. a udělá to takovou divnou hmotu, ale to dělají spíše těžké krémy… což tento je lehoučký."

 • jsou dodávány v praktických ekologických baleních s pumpičkou.

 • stačí aplikovat v opravdu malých množstvích. Dle jedné klientky: "Zjistila jsem, že stačí opravdu malé množství - séra jedna pumpička, krému dvě na celý obličej a krk i s částí dekoltu. A poté funguje skvěle."

 • jsou skladem. Mohou k vám být odeslány do 24 h.

 • jsou vyvinuty a vyrobeny v České republice.


Další důkazy místo slibů - Podívejte se na hodnocení a fotky našich zákazníků před a po používání Juziky


Fotky našich zákazníků před a po používání Juziky
Fotka 1 - Proměna naší zákaznice po 3 týdnech s Juzikou.

Slova klientky:

"Příjemné produkty, hezky hydratují. Konečně něco co mi pomohlo! Určitě koupím zase!"


Další příběh s Juzikou.

Fotky našich zákazníků před a po používání Juziky
Fotka 2 - Proměna naší klientky po 30 dnech s Juzikou.

Hodnocení klientky:

"Skoro žádná kosmetika nebyla schopná mi pomoct s akné a byla jsem z toho nešťastná. Po obdržení kolekce byly první dojmy skvělé. Balení nádherné a textura produktů snad ještě lepší! Krém je opravdu hydratační, zatím nejlepší co jsem měla. Kosmetika mi opravdu vyhovuje. 😊 Celý koncept, textura, funkčnost, vše je jeden velký zážitek.

No, tady vidíte fotky po a před při používání kosmetiky jeden měsíc.😊

“Zarudlé” místa jsou už vlastně jen jizvičky, které se ještě zahojí. Ale za mě je ten rozdíl obrovský! 😍😍

Jsem s kosmetikou naprosto spokojená a budu ji používat i nadále, protože mi totiž žádná kosmetika tolik nepomohla! ❤️ 😊"


Trápí vás akné a dehydratovaná a/nebo suchá pokožka?


Vyřešte tento kožní problém kosmetikou proti akné Juzika, která efektivně kombinuje anti-akné a hydratační vlastnosti a účinně doplňuje složky proti suchosti pokožky.


Krém a Sérum proti akné obsahují hydratační složky, nízkomolekulární kyselinu hyaluronovou (okolo 375 kDa) a olej z vinných pecek, což je nejbohatší přírodní zdroj kyseliny linolové. Pro zprostředkování anti-akné vlastností Juzika ve svých produktech využívá šetrné přírodní složky, Acnilys® a Miniporyl™.Naše hodnocení kosmetiky na akné jsou ověřená. Oslovili jsme klienty, aby nám zaslali své recenze.

339 zobrazení0 komentářů

Comments


bottom of page