top of page

Co je více ekologické: sklo nebo plast?

Aktualizováno: 3. 2.

Plast je dnes nejpoužívanějším materiálem pro balení (např. potravin), ale jeho nesprávná likvidace vytváří ekologické problémy pro oceány, půdu a vzduch. Někdo věří, že řešením je zakázat plasty a nahradit je skleněnými obaly. Je to správná volba? Co je tedy více ekologické, sklo nebo plast?


Vědecká studie si kladla za cíl porovnat dopad lahví vyrobených z PET (polyethylentereftalát), recyklovaného PET (R-PET), nevratného skla a vratného skla na životní prostředí, aby bylo možné pochopit, které obalové řešení je nejšetrnější k životnímu prostředí.


Výsledky této studie ukázaly, že sklo je nejhorší variantou balení kvůli vysoké energetické náročnosti při výrobě láhve a její hmotnosti ve fázi přepravy. Některá vylepšení lze dosáhnout pomocí vratného skla, ale i když vezmeme v úvahu, že láhev by mohla být znovu použita osmkrát, výsledky nejsou srovnatelné s PET nebo R-PET lahvemi použitými pouze jednou.


Nahrazení plastu sklem nepomůže tedy snížit potenciál globálního oteplování, ale mohlo by přispět ke snížení odpadu v moři. Celkově je důležité správně likvidovat obalové materiály.


Bohužel vliv na ekologii má obrovský vliv mentalita zákazníka. Zákazník může dostat nejekologičtější obal, ale při jeho špatné likvidaci může „napáchat“ více škody než nejméně ekologický obal od jiného zákazníka, který daný obal správně zlikvidoval. Proto vás prosíme, třiďte správně odpady! 😊


22 zobrazení0 komentářů

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše

Comments


bottom of page